Bomsholmen Museum

Bomsholmen Museum er et fløtnings- og elvemuseum for Nidelva med gjenstander, foto og modeller som forteller om tømmerfløtingen på elven. Ved bommen ble alt tømmeret som ble fløtet på elva stanset for sortering før det ble ført videre til de ulike eierne. Det er flere bevarte bygninger beliggende på elvebredden.

 Museum for tømmerfløting på Nidelva

Karl Ragnar Gjertsen / Bomsholmen fløtingsmuseum

 Museum for tømmerfløting på Nidelva

Karl Ragnar Gjertsen / Bomsholmen fløtingsmuseum

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Fløtnings- og elvemuseum for Nidelva med gjenstander, foto og modeller som forteller om tømmerfløtingen på elven. Ved bommen ble alt tømmeret som ble fløtet på elva, stanset for sortering før det ble ført videre til de ulike eierne. Det er flere bevarte bygninger beliggende på elvebredden, mens det er få spor etter bommen i elva.

Fra 1600-tallet var tømmerfløting en viktig virksomhet i Arendalsvassdraget. Tømmeret kom helt fra Vrådal i Telemark til elveosen ved Arendal. Fløtingen opphørte i 1971 og Øyestad historielag overtok tomt og bygninger for å formidle historien om tømmerfløtingen, og om livet på og ved elva.

Ingen prisinformasjon

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

25/6 - 20/8: søndag kl 12.00-16.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Bomsholmen Museum

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Arendal