Bomsholmen Museum

Fløtnings- og elvemuseum for Nidelva med gjenstander, foto og modeller som forteller om tømmerfløtingen på elven. Ved bommen ble alt tømmeret som ble fløtet på elva, stanset for sortering før det ble ført videre til de ulike eierne. Det er flere bevarte bygninger beliggende på elvebredden, mens det er få spor etter bommen i elva.

Fra 1600-tallet var tømmerfløting en viktig virksomhet i Arendalsvassdraget. Tømmeret kom helt fra Vrådal i Telemark til elveosen ved Arendal. Fløtingen opphørte i 1971 og Øyestad historielag overtok tomt og bygninger for å formidle historien om tømmerfløtingen, og om livet på og ved elva.

Arrangementer hos Bomsholmen Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.