Bogstad Gård

Historisk herregård ved Bogstadvannet, med historisk sus og stor innflytelse på den politiske utviklingen i Norge. Omvisninger i hovedbygningen, et autentisk innredet hjem, som står nesten urørt fra slutten av 1700-tallet. Godset ble privat eiendom i 1649 og tilhørte slekten etter godseier Peder Anker, Norges første statsminister etter unionen med Sverige, frem til 1955. Lekerom med byggeklosser, bøker og dukkehus. Kunstgalleri, museumsbutikk og kafé.

Se arrangementer på Bogstad Gård.

1700-talls parken dekker 130 dekar og er en av Norges eldste landskapsparker, og den eneste i Norge som har bevart stilen mer eller mindre kontinuerlig. I parken ligger et gjenreist lysthus og et fiskehus. En av intensjonene med restaureringen av parken, som startet i 2003, har vært å gjenskape den frihetstrangen som denne type parker var uttrykk for under opplysningstiden, mennesket skulle i tettere kontakt med naturen. Parken på Bogstad ble anlagt etter utenlandske forbilder, med slyngede kanaler, karpedammer, andedam, vannkaskader og broer. Det ble også plantet utenlandske trær og planter. Natur var også kultur.

Se om dere kan finne denne følelsen når dere går i parken! Til inspirasjon er det oppslagstavler plassert rundt i parken med fotografier fra en av godseierne på Bogstad. Bildene viser parklivets gleder på Bogstad i første halvdel av 1900-tallet. For barna er det håndmalte og håndlagde lekestokker av trær, som er hugget i parken, og enkelte andre utendørs aktiviteter. Store grøntområder til lek og avslapning om sommeren. Skøyter på Bogstadvannet om vinteren når isen fryser.

Områdene rundt Bogstad ble brukt til gårdsdrift, som i noen grad opprettholdes fortsatt. Det er Bymiljøetaten i Oslo kommune som ivaretar driften, som også skal medvirke til å bevare det gamle kulturlandskapet i Sørkedalen. Det er åpent fjøs fra høst til vår og tilrettelagt for familier så vel som barnehager og skoler.

Arrangementer hos Bogstad Gård

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.