Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet

Området rundt Østensjøvannet har et stort biologisk mangfold, og det er registrert ca 3000 arter i området. Vannet er et eldorado for fugleinteresserte, og det er oppstilt et fugleskjul som man kan se på fuglene fra. Besøksenteret har alget en natursti i den stemningsfulle Bogerudskogen, og inne i senteret er det en utstilling om våtmark.

Av de mange artene rundt vannet er insektene den største gruppen med ca 2000 arter. Det er registrert ca 230 forskjellige fuglearter, som er mange når man tar områdets størrelse og beliggenhet i betraktning. Rundt 40 av artene hekker ved vannet.

Senteret ligger ved Havnehagan friluftsbarnehage, på Bakkehavn gård. Foruten helgeaktiviteter drives det undervisning ved senteret. Det er ofte arrangementer for familier på søndager. Besøkssenteret er en av to avdelinger under Besøkssenter våtmark Oslo. Det andre, Lilløyplassen, ligger på Fornebulandet.

Arrangementer hos Besøkssenter våtmark Oslo - Østensjøvannet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.