Sunnmøre museum og friområdet Borgundgavelen

Museet ligger øst for sentrum av Ålesund, på halvøya Borgundgavlen ved Nørvasundet, der broen går over til Nørve, øya som byen ligger på. I museums- og administrasjonsbygningen vises basisutstillingen "Eg var her" over to etasjer, det er kafé og et aktivitetsrom for barn. På samme område ligger båthallen og flere mindre båthus, og en flytebrygge, som viser museets store samling av båter. Friluftsmuseet består av ca 50 hus og fyller et stort område fra utstillingsbygningen mot syd, helt ned til Borgund kyrkje. Der ligger også Middelaldermuseet, som forteller om sporene etter Borgund, den største byen mellom Bergen og Trondheim i Middelalderen. Barna synes nok besøksgården Borgund Dyreklubb er spennende, etter mange kulturelle opplevelser! Den ligger i samme område.

Basisutstillingen i museet er "Eg var her", som fyller to etasjer i museets hovedbygning. Den beskriver menneskene gjennom gjenstander de har holdt i, som klær, sko og bruksting, bilder, film og lyder. Tidsrommet spenner over et par århundreder. Ved siden av museumskafeen ligger aktivitetsrommet "Verket", som har forskjellige aktiviteter for barna. De kan kle seg ut med rare hatter og fine kjoler, sy knapper, lafte eller være kreative ved tegnebordet. Fra tid til annen er det arrangementer i "Verket".

Båtene i Båthallen og ved flytebryggen utgjør til sammen en av landets største båtsamlinger. Kopier av to av de eldste skipene fra vikingtiden, Borgundknarren og Kvalsundskipet, tar seg godt ut på vannet. Historien går frem til nutid, blant annet med historien til fiskekutteren og "Shetlandsbåten" M/K Heland. Båtene representerer tre hovedområder: kopier av historiske båter fra jernalder / vikingtid, sunnmørske fiske- og bruksbåter fra ulike epoker, og båter med krigshistorisk tilknytning.

Friluftsmuseet forteller om levemåten i det gamle bondesamfunnet. Husene er hovedsakelig fra perioden 1600-1900, det er funksjonelle hus og ikke praktbygg. Livsvilkårene var hårde, og de fleste måtte kombinere gårdsbruk om sommeren med fiske om vinteren for livberging. Tilknytningen til naturen, nærings-grunnlaget og eierformen bidro derfor til den særlige sunnmørske byggeskikken. I friluftsmuseet blir man kjent med alle de forskjellige bygningene og funksjonene de oppfylte.

Middelalderfestivalen på Sunnmøre Museum hvert år er to dager med mange aktiviteter for små og store: bueskyting, eventyrstund, hest og kjerre, gjøglere, ridderskole og mye mer. Stiftelsen Sunnmøre Museum omfatter 12 museer i regionen, fordelt på 13 ulike besøksarenaer. Museet i Borgundgavlen er det største.

Arrangementer hos Sunnmøre museum og friområdet Borgundgavelen

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.