Fiskerimuseet i Ålesund

Ålesund by vokste frem på fiskeri og handel. Utstillingen i museet viser hvordan denne utviklingen gikk for seg, på flere områder. I "Havfiskeutstillinga" er det utstilt modeller og installasjoner, supplert med lys og bilder, som viser den teknologiske utviklingen i fiskeriet fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Bankskøytene, dampbåten, snurpenota, dieselmotoren, nedfrysing i stedet for salting - en etter en kom fremskrittene. Klippfisken har siden starten på 1800-tallet spilt en stor rolle for Ålesunds utvikling, og siden 1950-tallet har byen vært dominerende innenfor produksjon av norsk klippfisk. Utstillingen "Klippfisk på Sunnmøre" forteller historien.

Se arrangementer på Fiskerimuseet i Ålesund.

Øvrige utstillinger er "Trandamperiet", med utstyr som er blitt benyttet gjennom tidene i fremstillingen av dampmedisintran. Det er nok ikke alle som vet at Møllers tran så dagens lys på en tranfabrikk på Giske utenfor Ålesund som Peter Møller bygde i 1854! To utstillinger forteller om tønneproduksjon, for uten bøkkeren og hans tønner var det ingen emballasje til å oppbevare og transportere fisken i. Lær om et håndverk som en gang var en vesentlig innsatsfaktor i fiske, meieri, skipsdrift mm., men som få kjenner til i dag. Det er også en museumsbutikk.

På vannet foran museet ligger skøyta "Storeggen". Det er en kopi av en sunnmørsk bankskøyte fra 1890-årene. Bankskøytene var seilskuter med dekk og gaffelrigg, og var bygget for havfiske. Navnet kom av at de var bygget for fiske på de fiskerike havbankene langt til havs. Fra 1862 til ca år 1900 ble det bygget 500 slike skøyter på Sunnmøre.

Arrangementer hos Fiskerimuseet i Ålesund

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.