Atlanterhavsparken Ålesund

Innendørs kan man oppleve alle fisk og bunndyr som finnes langs kysten mot Atlanterhavet. Utendørs kan man se Europas største anlegg for sel, og otere og Humboltpingviner. Nytt og moderne vitensenter med havet som fokus. Kafé og museumsbutikk. Parken er et "must" for alle familier som bor eller er på besøk i Ålesund!

Parken byr på nærmere 4.000 kvm publikums- og utstillingsareal. Arealet omfatter 11 større landskapsakvarier, to aktivitetsbassenger, Atlanterhavstanken, og flere mindre akvarier, som til sammen gir et representativt utsnitt av livet under vann langs Norskekysten, og i det nordlige Atlanterhavet. I Atlanterhavstanken, Norges største akvarium, finnes alle store kaldtvannsfisker fra havområdet utenfor.

Fra sommeren 2022 åpner en egen avdeling som viser hvordan norsk laks og regnbueørret produseres, og hvilke produkter laksen blir til som ferdig vare. Gjennom ulike aktiviteter og oppgaver vil en også bli kjent med næringens utfordringer, i tillegg til at det kan tilbys et eget læringsprogram med smaksprøver i matverkstedet Breisundet.

I Vitensenteret kan besøkende lære om havet på nye spennende måter. Utstillingene inviterer til utforsking av naturvitenskapens utrolige verden med havet som fokus. Interaktive stasjoner med aktiviteter og eksperimenter som visuelt formidler viten om livet i havet, og aktiviteter knyttet til det, som fiskeri, transport og eksport.

Uteområdet domineres av Selbukta, Europas største selanlegg, med en flokk av steinkobber, mens Oterøya bebos av noen livlige, ja nettopp, otere. Humboltpingvinene er en truet pingvinart, og bestanden på Atlanterhavsparken er med i et europeisk avlsprosjekt.

Det er flere tilrettelagte aktiviteter for barn: inne er det et "ta og føle på" kar med sjøstjerner, krabber med mer, og et annet dypere kar fylt med strandkrabber og med krabbefiske-utstyr. Utendørs er det en stor "elvelabyrint" med smale kanaler som barna kan stenge av og dermed endre vannføringen. Det er også en stor sandgrop med spader som de aller minste kan tumle rundt i.

Atlanterhavsparken er et av Nordens største saltvannsakvarier og en av de ledende turist-attraksjonene på Nordvestlandet. Parken har ca 130.000 besøkende om året. Daglig aktivitetsprogram med mating av fisker og dyr mm. Det er også fine fiske-plasser, turstier og badeplasser.

Arrangementer hos Atlanterhavsparken Ålesund

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.