Sunnmøre Middelalderfestival

Festivalen foregår hvert annet år, og er en stor folkefest. På festivalarenaen er det lek og fysiske utfoldelser, lyder, lukter og farger iscenesatt av gjøglere, musikere, hærmenn, bueskyttere, håndverkere, kremmere og boder med tidens mat og drikke. Det er mange aktiviteter for barn, noen foregår hele dagen, andre har fastsatt tidspunkt. Se detaljert program på festivalens hjemmeside eller facebookside.

Festivalområdet ligger på et fredet område der kjøpstaden Borgund lå frem til 1500-tallet. Det er mulig å overnatte på festivalområdet

Sunnmøre Museum er et folkemuseum for kystkultur, med et stort innen- og utendørs utstillingsområde. I friluftsmuseet er det reist ca 55 gamle hus, de eldste fra 1500-tallet, omgitt av et vakkert friluftsområde. Utstillingene i hovedbygningen og i båthallen forteller om sunnmøringenes liv gjennom flere tusen år, mens Middelaldermuseet er bygget over kjøpstaden Kaupang

Arrangementer hos Sunnmøre Middelalderfestival

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.