Kaupang vikingby

Kaupangprosjektet formidler historie fra Norges første by, Kaupang, etablert på 800 tallet. Fra mandag til søndag kan besøkende se utstillingen "Hva Kaupangjorden gjemte", om funnene i området og hva de representerer, og delta på utendørs omvisning på det spesielle gravfeltet på Bikjolberget.

 Rekonstruert handelsby fra vikingtiden

Illustrasjonsbilde

 Rekonstruert handelsby fra vikingtiden

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Kaupangprosjektet formidler historie fra Norges første by, Kaupang, etablert på 800 tallet. Fra mandag til søndag kan besøkende se utstillingen "Hva Kaupangjorden gjemte", om funnene i området og hva de representerer, og delta på utendørs omvisning på det spesielle gravfeltet på Bikjolberget. Smarttelefonløype.

Hver onsdag i sommerferien er det familiedag med mange aktiviteter: arkeologisk utgraving for barna, langbueskyting, lek og spill på vikingmaner. Kaupangsuppe tilberedes i jerngryten, mens brødet stekes på jernplate over bålet. Hver lørdag er det håndverksdag med smykkestøping, smiing mm.

Kaupangprosjektet er en medlemsforening som jobber med og for levende formidling på vikingenes Kaupang. Foreningen har bygget opp et lite miljø med vikinghus, smeder, smykkestøpere og vikingmat. Det foregår fortsatt utgravninger på området, og Kaupangprosjektet kan dermed betegnes et levende museum.

Inngang kr 90

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

26/6 - 27/8: tirsdag til søndag kl 10.00-16.00

Stengt mandager

Hver onsdag til og med 11/8 er det familiedag hvor det arrangeres diverse spill, quiz og morsomme aktiviteter

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Kaupang vikingby

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Larvik