Kaupang vikingby

Kaupangprosjektet formidler historie fra Norges første by, Kaupang, etablert på 800 tallet. Fra mandag til søndag kan besøkende se utstillingen "Hva Kaupangjorden gjemte", om funnene i området og hva de representerer, og delta på utendørs omvisning på det spesielle gravfeltet på Bikjolberget. Smarttelefonløype.

Hver onsdag i sommerferien er det familiedag med mange aktiviteter: arkeologisk utgraving for barna, langbueskyting, lek og spill på vikingmaner. Kaupangsuppe tilberedes i jerngryten, mens brødet stekes på jernplate over bålet. Hver lørdag er det håndverksdag med smykkestøping, smiing mm.

Kaupangprosjektet er en medlemsforening som jobber med og for levende formidling på vikingenes Kaupang. Foreningen har bygget opp et lite miljø med vikinghus, smeder, smykkestøpere og vikingmat. Det foregår fortsatt utgravninger på området, og Kaupangprosjektet kan dermed betegnes et levende museum.

Arrangementer hos Kaupang vikingby

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.