Helgøya Klatrepark

Klatreparken består av 160 klatreelementer, herunder 20 zip-lines, fordelt på 14 løyper. To er løyper for barn 3-6 år med plattformer 70-100 cm over bakken. Grønne løyper er de letteste i den store klatreparken, og den svarte den mest utfordrende. Den avsluttes med en zip-line på 98 meter. Eller hva med å overnatte i "svevetelt" i nærheten av klatreparken?

Løypene er delt inn i åtte nivåer etter vanskelighetsgrad. Nivå 1 er Barneparken, som har to løyper, den enkleste for barn 3-6 år, den andre også for de minste barna, men litt vanskeligere. Nivå 2 er oransje løype som er beregnet på barn fra 6 år og minimumshøyde 115 cm. Barna kan klatre alene med en voksen på bakken, siden løypen kun går 1,50 meter over bakken. Det er også en ziplineløype med fire ziplines beregnet på barn 7-11 år. Høyeste plattform er 2,30 meter. Nivå 3-4 er er også velegnet for familier. Kravet til minimumshøyde er 115 cm, men i øvrig er elementene håndterlige for så vel barn som voksne.

Nivå 5-8 har stigende vanskelighetsgrad, med en ekstremløype som siste utfordring. På samme nivå er Helgøyastupet, en liten løype som ender i et "bungy-hopp" på 13 meter. Alle over 12 år og 40 kg har muligheten til å bli årets "Helgøyastuper"! En annen spesialitet i parken er "Raknerud-renna", en zipline på 430 meter med start fra en plattform 8 meter over bakken.

Alle får instruksjon og opplæring når de kommer i parken, deretter må de gå opplæringsløypa. Når man føler at man er klar, går man videre til neste løype. Det er lurt å starte med de letteste løypene. Barn under 12 år må klatre sammen med en voksen, unntatt i Barneparken. En voksen kan ha med seg 2-3 barn.

Mellom trestammene i nærheten av klatreparken, ved gapahuken i Raknerudskogen, er det spent opp "svevetelt", som man kan overnatte i. En annerledes friluftsopplevelse!

Arrangementer hos Helgøya Klatrepark

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.