Dybedalsgruva

Gruva er en av tre historiske gruver i Kragerø sentrum, og den eneste som er åpen for besøkende. Gangen går 25-30 meter inn i fjellet og gir en riktig "gruvefølelse". Det er også sideganger. Spennende for barn i alle aldre! Bergarten som ble utvunnet var apatitt, og i fjellet er det lett gjenkjennelig røde små apetittfelter. Gruvegangene ble sprengt ut med krutt og dynamitt, og fyrsetting, dvs. åpen ild, man kan se spor av begge metodene.

Det er en informasjonstavle ved inngangen og lys i gangene
En større apatittutvinning foregikk litt lenger nordøst i fylket, ved Ødegården Verk ved Feset i Bamble, mellom Kragerø og Brevik. Det er få spor igjen av driften, og gruvesjaktene er avstengt. Spesielt interesserte kan imidlertid oppdage noen fyllplasser for gruvemateriale, dagbruddene og rester av havneanlegget på Isnes.

Apatitt er et viktig materiale i fremstilling av kunstgjødsel, og utvinnes fortsatt på Kola-halvøya i Russland og i Nord-Amerika.

Arrangementer hos Dybedalsgruva

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.