5 minutter lesing

skaper

Publisert
13/4/2024

Skaperfestivalene som arrangeres av vitensentrene

Skaperfestivalene er en del av den internasjonale skaperbevegelsen ("Maker Movement") som har som mål å fremme kreativitet, innovasjon, og læring gjennom "gjør-det-selv" (DIY - Do It Yoyrself) og "gjør-det-med-andre" (DIWO - Do It With Others) aktiviteter. Festivalene spenner bredt i alder og tema.

Sentralt i de nye læreplanene er begrepet "algoritmisk tenkning", en stegvis prosess for å bryte ned et problem ned i mer håndterlige delproblemer. å løse et problem. Når prosessen er gjennomført skal eleven bruke sin teknologiske kompetanse til å få

I Norge 2020 kom det en ny læreplan i skolen, Kunnskapsløftet 2020, som satte programmering og teknologi på timeplanen i mange fag. Fra matematikk og naturfag til kunst, håndverk og musikk. Målsetningen for Kunnskapsløftet 2020 er at "alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet."

Vitensentrene er pålagt en nasjonal oppgave om å gi elever og lærer en grunnleggende programmeringsforståelse. Det skjer gjennom formidling til barnehager og skoler på sentrene eller gjennom besøk i barnehager og på skoler.

Over 20 skoler, fra barneskoler til videregående, har etablert egne skaperverksteder der elevene kan lære praktiske ferdigheter, være kreative, dele kunnskap og samarbeide om løsningene. Ca halvdelen av skolene ligger i Oslo eller nær Oslo.

Hvorfor skaperverksteder?

Skaperverkstedene er kjernen i den internasjonale skaperbevegelsen ("Maker Movement") som foregår i mange land. Det er en kulturell og sosial bevegelse som fremmer "gjør-det-selv" (DIY - Do It Yoyrself) og "gjør-det-med-andre" (DIWO - Do It With Others) mentalitet når det gjelder å skape, bygge og reparere ting. Formålet er:

 • kreativ utfoldelse - oppmuntre til kreativitet
 • kombinere teknologi og tradisjonelt håndverk
 • deling av ideer, kunnskap og ressurser
 • utdanning - programmering og teknologi er på timeplanen i mange fag
 • bærekraft og reparasjon - redusere avfall og fremm gjenbruk
 • tilgjengelighet - flere mennesker kan bli skapere, uavhengig av utdannelse og erfaring.

Oppfinnelsene som vises under Oslo Skaperfestival retter seg mot alle aldre, mens verkstedene hovedsakelig er beregnet på barn. Deichman Bjørvika har et permanent skaperverksted, Folkeverkstedet, for alle som liker å fikse, bygge, reparere og skape, uansett alder. Tid må forhåndsbookes.

Bak festivalen står biblioteket, Oslo Vitensenter ved Norsk Teknisk Museum og Norway Makers med støtte fra fagforeningen Tekna, Oslo kommune og Sparebankstiftelsen.

En av de viktigste oppgavene til Tekna er å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning. Som de selv skriver, "det begynner med nysgjerrighet".

I Oslo kommer det flere og flere skaperrom for barn, som nettopp pirrer nysgjerrigheten. Teknologi omgir barnas hverdag, og det er barna i dag som skal skape fremtiden løsninger på utfordringer vi har i dag, som klima og natur, og nye utfordringer som oppstår fremover. Folkeverkstedet er et skaperverksted i Deichman Bjørvika som er åpent for alle. Her finner du en verktøypark, men det viktigste verktøyet er deg og dine idéer. Utstyret er selvbetjent, du må forhåndsbooke og vi hjelper deg om vi har tid.

Det er mange fordeler ved at barn deltar på skaperverksteder. Her er noen av grunnene til at det er viktig:

 1. Ferdighetsutvikling:
  • Barn lærer praktiske ferdigheter som elektronikk, programmering, mekanikk, og håndverk.
  • De utvikler også problemløsningsferdigheter ved å ta på seg utfordringer og jobbe med prosjekter.
 2. Kreativitet og Innovasjon:
  • Skaperverksteder oppmuntrer barn til å tenke kreativt og utforske nye ideer.
  • De gir barn en arena for å uttrykke seg kreativt og tenke utenfor boksen.
 3. Selvtillit og Uavhengighet:
  • Når barn fullfører prosjekter og overvinner utfordringer, bygger de selvtillit.
  • De lærer å jobbe selvstendig og ta initiativ.
 4. Samarbeid og Teamarbeid:
  • Barn lærer viktigheten av samarbeid og deling av kunnskap.
  • De utvikler sosiale ferdigheter ved å jobbe i team og kommunisere med andre.
 5. Lifelong Learning:
  • Skaperverksteder oppmuntrer til en livslang læring holdning ved å gjøre læring morsomt og engasjerende.
  • Barn blir også mer nysgjerrige og interessert i å utforske og lære på egen hånd.
 6. Tilknytning til STEM (Vitenskap, Teknologi, Ingeniørfag, og Matematikk):
  • Skaperverksteder gir barn tidlig eksponering for STEM-fag, som er kritisk i den moderne, teknologidrevne verdenen.
 7. Forberedelse for Fremtiden:
  • De ferdighetene og erfaringene barn får i skaperverksteder kan være verdifulle i deres fremtidige utdanning og karriere.
 8. Bærekraft og Miljøbevissthet:
  • Gjennom prosjekter som fokuserer på gjenbruk og bærekraft, kan barn utvikle en sterkere forståelse og bevissthet om miljøspørsmål.
 9. Moro og Engasjement:
  • Skaperverksteder gir barn en mulighet til å ha det gøy mens de lærer og skaper.
   Gjennom deltakelse i skaperverksteder får barn en verdifull mulighet til å utvikle en rekke ferdigheter, uttrykke sin kreativitet, og forberede seg for en fremtid i en stadig mer teknologisk verden.

Et skaperverksted, ofte også kalt et makerspace, er et fellesområde der folk kan møtes for å jobbe på prosjekter, lære, og dele ideer og kunnskap. Her er noen viktige aspekter av skaperverksteder:

 1. Verktøy og Utstyr: Skaperverksteder tilbyr tilgang til verktøy og utstyr som 3D-printere, laserskjærere, CNC-maskiner, elektronikk-kits, og tradisjonelle håndverktøy. Dette gir folk muligheten til å lage, modifisere eller reparere objekter.
 2. Læring og Utvikling: De tilbyr et miljø for læring og selvutvikling. Deltakere kan lære nye ferdigheter, fra programmering og elektronikk til snekring og tekstilhåndverk.
 3. Samarbeid og Fellesskap: Skaperverksteder fremmer et samarbeidsmiljø der folk kan jobbe sammen på prosjekter, dele kunnskap og erfaring, og hjelpe hverandre.
 4. Kreative Prosjekter: De gir et sted der folk kan jobbe på personlige prosjekter, starte nye hobbyer, eller til og med utvikle prototyper for startups eller små bedrifter.
 5. Utdanning og Verksteder: Skaperverksteder kan også tilby pedagogiske programmer, verksteder, og kurs for å hjelpe folk med å utvikle sine ferdigheter og kunnskap.
 6. Tilgjengelighet: De har som mål å gjøre ressurser og kunnskap tilgjengelig for alle, uavhengig av ferdighetsnivå eller bakgrunn.
 7. Innovasjon og Entreprenørskap: De kan fungere som inkubatorer for innovasjon og entreprenørskap, ved å gi nødvendige ressurser for å utforske nye ideer og løsninger.
  Skaperverksteder er sentrale i Maker Movement, og gir et fysisk rom der folk kan komme sammen, skape, lære, og dele i et støttende og ressursrikt miljø.