3 minutter lesing

Influensavaksine ja eller nei?

Publisert
7/5/2024

Influensasesongen står for døren. Og dermed spørsmålet om vaksinasjon. Også til barn. I år har Folkehelseinstituttet (FHI) bestilt 1,2 millioner brukerdoser, 1/3 flere enn i 2019. Helsepersonell med patientkontakt, og personer som FHI definerer er i risikogruppen, har fortrinnsrett til vaksiner fram til 1. desember. Myndighetene er bekymret for at sårbare grupper blir smittet av influensa og covid-19 samtidig, noe som vil legge ekstra press på helsetjenestene.
Hvis du vil vite mer om finansiering og prioritering av influensavaksiner i 2020 kan du lese artikkelen på Folkehelseinstituttets nettside.
FHI har beregnet at 1,6 millioner bosatte i Norge er i risikogruppen, 900.000 av dem fordi de er 65 år eller eldre, resten på grunn av kronisk sykdom eller graviditet. Gravide etter 12. svangerskapsuke anbefales influensavaksine, det gjelder også barn med underliggende sykdommer, eller svært alvorlig fedme. Les om alle FHIs vaksineanbefalinger for infulensasesongen 2020-2021 på nettsiden deres.
Hva med barn generelt? For spedbarn yngre enn 6 måneder er det ingen godkjente vaksiner, for barn 6-23 måneder er det én godkjent vaksinetype, mens det for barn og unge 2-17 år er en nesespray-vaksine, LAIV (Live Attenuated Influenza Vaccine). LAIV har i mange år vært anbefalt av helsemyndighetene i England og USA, for alle barn.
Hva sier FHI? På hjemmesiden deres er en av sidene viet en rapport fra 2013, samme år som LAIV ble tilgjengelig i Norge, om influensavaksiner til friske barn. Hovedbudskapet er at influensavaksinering av friske barn (< 16 år) trolig fører "til færre tilfeller av influensa, og muligens til færre tilfeller av influensaliknende sykdom, sammenliknet med ingen vaksinering eller placebo".
Dette understøttes enda sterkere av en artikkel fra Universitetet i Bergen, vedrørende en doktorgrad om effekten av LAIV, fra oktober 2019. Artikkelen har som overskrift at Nesespray-influensvaksine gir bred beskyttelse i barn og videre at ... LAIV ga signifant økning av antistoffer mot influensa hos barn, .... 
Den amerikanske myndighetsorganisasjonen "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) skriver på sin hjemmeside: "Getting a flu vaccine during 2020-2021 is more important than ever. Flu vaccination is especially important for children. Children younger than 5 years old–especially those younger than 2– are at high risk of developing serious flu-related complications. CDC recommends an annual flu vaccine for everyone 6 months and older." Helsemyndighetene i England er ikke mindre klare i sin anbefaling om å vaksinere barna. I folderen med overskriften Protecting your child against flu kan man lese at gratis influensavaksine gis til alle barn fra 2-3 års alderen   
Norge er et "lilleputtland" med hensyn til folketall, og områder med høy befolkningstetthet, sammenliknet med USA og England. Det kan forklare FHIs manglende anbefaling om influensavaksine for friske barn, men det betyr ikke at vi som foreldre ikke nøye skal overveie muligheten. Statistikken viser at influensaepidemien i befolkningen har toppet rundt skolenes vinterferie de siste årene.
Influensavaksine, ja eller nei? Muligvis gir svaret seg selv fordi alle tilgjengelige brukerdoser etter 1. desember får bein å gå på. Er du, barnet, eller noen i familien i risikogruppen, så ta kontakt med fastlegen nå. Det gjelder også hvis du, barnet, eller andre i familien, som ikke er i risikogruppen, ønsker å bli vaksinert etter 1. desember.