Vindhellavegen

Føl et historisk sus og opplev vakker natur på Vindhellavegen, et stykke autentisk kongevei, restaurert til fordums prakt. Veien går gjennom det trange Vindhella-skaret overfor Borgund stavkirke, og slynger seg ellers gjennom landskapet på stedvis høye murer, akkurat som da veien ble ferdigstilt på 1790-tallet. Noen steder går veien bratt oppover, og vanskelighetsgraden for turen er derfor satt til middels. Så bratt at den var vanskelig fremkommelig for hest og slede vinterstid, og veien ble derfor ansett for mislykket. I dag er den en stor turistattraksjon. Lengden er ca 2,7 kilometer og det beregnes en time på turen. En fin opplevelse for hele familien.

Turen på Vindhellavegen starter ca 350 meter øst for Borgund stavkirke, der står det et skilt. Alternativt kan man starte ved stavkirken. I bakkene opp fra kirken ligger et laftet bygg med toaletter. Turen slutter ved Rimskjold, hvor det er parkering og toaletter. Rimskjold er også utgangspunktet for rundturen Vindhellavegen-Sverrestigen. Sverrestigen er 4,6 kilometer lang og man skal beregne 1,5 - 2,5 timer på turen. Vanskelighetsgraden er middels. Man kan selvfølgelig velge å starte ved Borgund stavkirke i stedet for ved Rimskjold.

Vindhellavegen er en del av Kongevegen over Filefjell, en strekning på ca 100 kilometer. Turen tar 3-6 dager, alt ettersom, og går fra innlandsbygdene øverst i Valdres via høyfjellet på Filefjell og ned til fjordlandskapet ved Sognefjorden. Turvegen Kongsvegen over Filefjell er delt opp i 12 delstrekninger. Vindehallvegen er delstrekning nummer åtte i retning Sognefjorden.

Arrangementer hos Vindhellavegen

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.