Tørfoss kvengård

Gården ble ryddet på 1750-tallet og vitner om den kvenske bosetningshistorien på 1700- og 1800-tallet. Våningshuset ble bygd i 1931, og har innredning fra mellomkrigstiden. Bårstue, røykbadstue, driftsbygninger og tre buer gir et inntrykk av hvordan gården kan ha sett ut på 1700-tallet. Buene, hvorav den ene trolig stammer fra den første bosettingen på gården på 1700-tallet, ble brukt som kjøtt-, ost-, kles- og redskapsbu. 

Gården gir et innblikk i hvordan en kvensk familie har levd og livnært seg, og hvordan kvenenes kultur skiller seg fra norsk og samisk.

Arrangementer hos Tørfoss kvengård

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.