Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalpark

Halti nasjonalparksenter ligger ved utløpet av Reisadalen, ca 57 km fra der hvor en av Norges flotteste nasjonalparker, Reisa nasjonalpark, starter. I senteret formidles generell informasjon om nasjonalparken, og om kultur og befolkning i området. Halti er en finsk stavemåte, og valgt ut fra at kommunen har et stort innslag av kvensk befolkning og kultur. I samme bygg som nasjonalparksenteret ligger turistinformasjonen.

Den faste utstillingen i Halti nasjonalparksenter, "Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii", forteller historien om hvordan de tre befolkningsgruppene i dalen, nordmenn, samer og kvener, har brukt naturen. Utstillingen er basert på en vandring fra kyst til vidde i perioden rundt 1900 med digitale hjelpemidler og gjenstander. En annen utstilling er "Vannets kraft". Utstillingene hører inn under Nord-Troms museum og krever billett.

Navnet Halti er hentet fra Raisduottarhaldi, et grensefjell mellom Norge og Finland, som er starten på nasjonalparken mot sør. Reisadalen er sentral i Reisa nasjonalpark fordi elven gjennom dalen, Reisaelva, gjennom årtusener har skåret seg ned i fjellvidda og skapt det som i dag er Norges svar på de mer berømte amerikanske "canyons".

Foruten en variert og inntrykksfull natur er det et rikt plante- og dyreliv i parken, og kulturspor fra norsk, samisk og kvensk bruk av området. Blant annet elvebåtene, som opprinnelig var finske stakebåter, men som i dag er motordrevne. Om sommeren kan man bestille skyss med elvebåt fra der hvor bilveien ender og til dit hvor verneområdet starter, en båttur på ca 9 km.

Arrangementer hos Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalpark

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.