Halti besøkssenter og Nord-Troms Museum

Besøkssenteret for Reisa nasjonalpark ligger i Haltibygget på Storslett ved utløpet av Reisadalen. Det er i underkant v 60 kilometer fra der hvor en av Norges flotteste nasjonalparker, Reisa nasjonalpark, starter. I senteret formidles generell informasjon om nasjonalparken, og det er interaktive skjermer og brosjyrer i inngangshallen. I samme bygg som besøkssenteret ligger hovedkontoret for Nord-Trom Museum, og turistinformasjon om sommeren.

Se arrangementer på Halti nasjonalparksenter.

Nord-Troms Museum har én fast utstilling i Haltibygget, "Møter-Encounters-Deaivvadit-Kohtaamissii", som forteller historien om hvordan de tre befolkningsgruppene i dalen, nordmenn, samer og kvener, har brukt naturen. Utstillingen er basert på en vandring fra kyst til vidde i perioden rundt 1900 med digitale hjelpemidler og gjenstander, men kaster også blikket bakover og framover. Utstillingen er tekstet på norsk, kvensk, samisk og engelsk. I tillegg er det det 3-4 temporære utstillinger i løpet av året.

Navnet Halti er hentet fra Raisduottarhaldi, et grensefjell mellom Norge og Finland, som er starten på nasjonalparken mot sør. På kvensk betyr Halti naturånd eller skytsånd. Reisadalen er sentral i Reisa nasjonalpark fordi elven, Reisaelva, gjennom årtusener har skåret seg ned i fjellvidda og skapt det som i dag er Norges svar på de mer berømte amerikanske "canyons".

Foruten en variert og inntrykksfull natur er det et rikt plante- og dyreliv i parken, og kulturspor fra norsk, samisk og kvensk bruk av området. Blant annet elvebåtene, som opprinnelig var finske stakebåter, men som i dag er motordrevne. Om sommeren kan man bestille skyss med elvebåt fra der hvor bilveien ender og til dit hvor verneområdet starter, en båttur på ca 9 km.

Arrangementer hos Halti besøkssenter og Nord-Troms Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.