Holmenes sjøsamiske gård

Gården er et typisk eksempel på hvordan en sjøsamisk gård i Nord-Troms har sett ut. Anlegget består av et våningshus, flere redskapshus, stall og fjøs, og er en blanding av trehus og gammetufter. Gården ble anlagt ca 1850 og var bebodd frem til 1964. Den er restaurert og fremstår i dag som den tok s

 Sjøsamisk gård

Nord-Troms Museum

 Sjøsamisk gård

Nord-Troms Museum

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Gården er et typisk eksempel på hvordan en sjøsamisk gård i Nord-Troms har sett ut. Anlegget består av et våningshus, flere redskapshus, stall og fjøs, og er en blanding av trehus og gammetufter. Gården ble anlagt ca 1850 og var bebodd frem til 1964. Den er restaurert og fremstår i dag som den tok seg ut ca 1930.

Kulturlandskapet rundt gården er en blanding av slåttemark, beitemark og frodig løvtreskog. Livsgrunnlaget var en kombinasjon av fiske, dyrket mark og dyrehold, mens skogen ga virke til brensel og materiale til bygningene. På det meste skulle driften forsørge 14 mennesker på Holmenes. Men overlevelse var ikke basert på nærdrift alene, mennene var aktive på de store sesongfiskeriene i Lofoten og Finnmark, mens kvinnene produserte produkter som ble solgt og byttet på markedet i Skibotn. Det var det største og viktigste handelsmarkedet i Nord-Troms på 1800-tallet.

I juli hvert år avholdes en markedsdag på Holmenes. Det serveres tradisjonskost og barna kan leke som beboerne gjorde det for mer enn 100 år siden. Det er også demonstrasjon av gamle husflid-tradisjoner som plantefarging, toving og grenevevingLangs strandkanten, like ved E6 nord for Birtavarre i retning Olderdalen, ligger flere fjærbuer (sjøbuer), hvorav den ene tilhører gården på Holmenes. Fjærbuene ble brukt til oppbevaring av husgeråd og fiskeutstyr. Åtte av de 28 sjøhusene som ligger klemt sammen er fra 1800-tallet.

Ingen prisinformasjon på aktivitetens hjemmeside

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

3/7 - 6/8: tirsdag til lørdag kl 11.00-17.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Holmenes sjøsamiske gård

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.