Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Fra omkring 1850 til 1900 var Bergen en internasjonal leprahovedstad, med tre leprasykehus, og den største konsentrasjonen av pasienter i Europa. Lepramuseet forteller om sykdommen og dens historie i Norge, om livet på hospitalet og de berømte norske bidragene til lepraforskningen. Barna og voksne har noe å lære, guidet omvisning anbefales.

Lepramuseet St. Jørgens Hospital er trolig Nord-Europas best bevarte leprasykehus, med et unikt godt bevart sykehusmiljø fra 1700-tallet. St. Jørgens Hospital er også Norges eldste stiftelse og en av Skandinavias eldste sykehusinstitusjoner. Stiftelsens arkiver er en del av Lepraarkivene i Bergen, som står på UNESCOs program for Verdens hukommelseArmauer Hansens oppdagelse av leprabasillen i 1873 representerte et gjennombrudd for 1800-tallets lepraforskning, og det norske lepraarbeidet har hatt stor internasjonal betydning også på andre felt.

Arrangementer hos Lepramuseet St. Jørgens Hospital

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.