Saggrenda - sølvgruvene på Kongsberg

Sølvgruvene i Saggrenda 8 kilometer fra Kongsberg rommer gruveganger, aktivitetsplass for barn, og historiske bygninger. Hovedattraksjonen er gruvetoget inn i Kongens gruve, og en omvisning 2300 meter inn i fjellet. Museumsbutikk og kafé.

Omvisningen inne i gruven foregår til fots, 342 meter under overflaten. Ved hovedsjakten demonstreres en mannskapsheis ("Fahrkunsten") fra 1881, og i et stort bergrom fortelles det om utvinning av sølv, og Kongsbergområdets spennende geologi. Turen til fots i gruven tar ca 65 minutter, og togturen inn og ut av fjellet til sammen 25 minutter. I løpet av turen vandrer man opp trapper tilsvarende fem etasjer (16 meter). Temperaturen i gruvene er 6 grader, så varme klær er nødvendig, likeledes godt fottøy. Nedre absolutte aldersgrense er 3 år, mens anbefalte minstealder er 5 år.

En gang i måneden tilbys en gruvesafari på ca 3 timer, som begynner med det samme gruvetoget, men deretter til fots inn i sølvgruven "Gottes Hülfe in der Noth". Det er ca 1,5 kilometers vandring inn i gruvegangene, vekk fra de opplyste områdene med de daglige omvisningene, og inn i mørket hvor det kun er hodelykter og kraftige lommelykter som sørger for lyset. Nedre aldersgrense er 8 år.

Aktivitetsplassen i Saggrenda er et område med flere aktiviteter for barna. De kan prege sin egen mynt, vaske ut ekte sølv eller gå på mineraljakt med hammer og meisel ved Scheidebenken. Er de heldige kan de oppleve "fyrsetting", som ble brukt i gamle dager til å bryte ned fjellet med ild, det var før dynamittens tid. Saggrenda har også en badedam, fine grøntområder, og bord og benker for dem som har med egen mat. Det er gassgriller til disposisjon på rasteplassen.

Nord for Saggrenda, og på høyden ved alpinanlegget vest for Konsberg, ligger Gruveåsen. Her var det også intensiv gruvedrift, inne i fjellet og på overflaten. Sentralt i Gruveåsen ligger Haus Sachsen gruve med et svært godt bevart bygningsmiljø. Her finnes overstigerboligen (bolig for gruvesjefen) med tilhørende stabbur, uthus, stall og vognskjul. I tillegg er det smie, sakkerhus, kahus, hestegjøppel og hjulstue.

Det er mange spor etter gruvedriften i terrenget, som dammer og kanaler, men også flere andre historiske minnesmerker som vitner om 400 års gruvedrift. Norsk Bergverksmuseum har utviklet en app, "Sølvgruvene" (The Silver Mines) som kan brukes som turguide i det store fredede området som bergverskdriften foregikk i. Turene kan velges etter vanskelighetsgrad og hva man har lyst til å se. Appen sørger for informasjon om det du ser. Appen "Actionbound" tilbyr tre gratis, digitale, vandreturer i Hyttegata, Saggrenda og på Sachsen.

Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger, samlinger og gruver, og har nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien.

Arrangementer hos Saggrenda - sølvgruvene på Kongsberg

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.