Saggrenda - sølvgruvene på Kongsberg

Sølvgruvene i Saggrenda 8 kilometer fra Kongsberg rommer gruveganger, aktivitetsplass for barn, og historiske bygninger. Hovedattraksjonen er gruvetoget inn i Kongens gruve, og en omvisning 2300 meter inn i fjellet. Stort spennende naturområde med spor etter gruvedriften.

Gruvelokomotivet på vei inn i Kongens gruve, en tunnelåpning i grunnmuren på et gruvehus i Saggrenda på Kongsberg

Kjetil Bjørnsrud, CC-BY-SA 3.0

Gammelt gruvelokomotiv og vogn som museumsgjenstand i en gruvegang i Sølvgruvene på Kongsberg

Trond Isaksen, Riksantikvaren, CC BY-NC-ND

Haus Sachsen, hvitt hovedhus og flere mindre bygninger beliggende på en bakkekam omgitt av grønne enger, en del av området i Saggrenda - sølvgruvene på Kongsberg

Peta Chow, CC-BY 2.0

Gruvelokomotivet på vei inn i Kongens gruve, en tunnelåpning i grunnmuren på et gruvehus i Saggrenda på Kongsberg

Kjetil Bjørnsrud, CC-BY-SA 3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Sølvgruvene i Saggrenda 8 kilometer fra Kongsberg rommer gruveganger, aktivitetsplass for barn, og historiske bygninger. Hovedattraksjonen er gruvetoget inn i Kongens gruve, og en omvisning 2300 meter inn i fjellet. Saggrenda er en del av Norsk Bergverksmuseum, og gruven er museets besøksgruve. Museumsbutikk og kafé.

Se hva som skjer i Saggrenda / på Norsk Bergverksmuseum.

Omvisningen inne i gruven foregår til fots, 342 meter under overflaten. Ved hovedsjakten demonstreres en mannskapsheis ("Fahrkunsten") fra 1881, og i et stort bergrom fortelles det om utvinning av sølv, og Kongsbergområdets spennende geologi. Turen til fots i gruven tar ca 65 minutter, og togturen inn og ut av fjellet til sammen 25 minutter. I løpet av turen vandrer man opp trapper tilsvarende fem etasjer (16 meter). Temperaturen i gruvene er 6 grader, så varme klær er nødvendig, likeledes godt fottøy. Nedre absolutte aldersgrense er 3 år, mens anbefalte minstealder er 5 år.

En gang i måneden tilbys en gruvesafari på ca 3 timer, som begynner med det samme gruvetoget, men deretter til fots inn i sølvgruven "Gottes Hülfe in der Noth". Det er ca 1,5 kilometers vandring inn i gruvegangene, vekk fra de opplyste områdene med de daglige omvisningene, og inn i mørket hvor det kun er hodelykter og kraftige lommelykter som sørger for lyset. Nedre aldersgrense er 8 år.

Aktivitetsplassen i Saggrenda er et område med flere aktiviteter for barna. De kan prege sin egen mynt, vaske ut ekte sølv eller gå på mineraljakt med hammer og meisel ved Scheidebenken. Er de heldige kan de oppleve "fyrsetting", som ble brukt i gamle dager til å bryte ned fjellet med ild, det var før dynamittens tid. Saggrenda har også en badedam, fine grøntområder, og bord og benker for dem som har med egen mat. Det er gassgriller til disposisjon på rasteplassen.

Nord for Saggrenda, og på høyden ved alpinanlegget vest for Konsberg, ligger Gruveåsen. Her var det også intensiv gruvedrift, inne i fjellet og på overflaten. Sentralt i Gruveåsen ligger Haus Sachsen gruve med et svært godt bevart bygningsmiljø. Her finnes overstigerboligen (bolig for gruvesjefen) med tilhørende stabbur, uthus, stall og vognskjul. I tillegg er det smie, sakkerhus, kahus, hestegjøppel og hjulstue.

Det er mange spor etter gruvedriften i terrenget, som dammer og kanaler, men også flere andre historiske minnesmerker som vitner om 400 års gruvedrift. Norsk Bergverksmuseum har utviklet en app, "Sølvgruvene" (The Silver Mines) som kan brukes som turguide i det store fredede området som bergverskdriften foregikk i. Turene kan velges etter vanskelighetsgrad og hva man har lyst til å se. Appen sørger for informasjon om det du ser. Appen "Actionbound" tilbyr tre gratis, digitale, vandreturer i Hyttegata, Saggrenda og på Sachsen.

Norsk Bergverksmuseum i Kongsberg forvalter det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk med bygninger, samlinger og gruver, og har nasjonale oppgaver knyttet til bergverkshistorien.

Omvisning / gruvetog i Kongens gruve:
Barn/ungdom (3-15 år) kr 180
Voksen kr 350

Gottes Hülfe in der Noth:
Barn (8-15 år) kr 350
Voksen kr 600

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Togavganger sølvgruvene i Saggrenda, oppmøte 15 minutter før avgang (2023):
28/2 - 4/3:
Alle dager: 14:00 (skolenes vinterferie)

18/5 - 18/6:
Mandag til fredag: 10:00 (forbeholdt skolegrupper) og 12:00
Lørdag og søndag: 12:00 og 14:00

19/6 - 2/7:
Alle dager: 10:00, 12:00 og 14:00

3/7 - 6/8:
Alle dager: 10:00, 12:00, 14:00 og 16:00

7/8 - 20/8:
Alle dager: 10:00, 12:00 og 14:00

21/8 - 31/8:
Mandag til fredag: 14:00
Lørdag og søndag: 12:00 og 14:00

1/9 - 24/9:
Lørdag og søndag: 12:00 og 14:00

30/9 - 8/10:
Alle dager: 12:00 (skolenes høstferie)

10/10 - 31/12:
På forespørsel

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Saggrenda - sølvgruvene på Kongsberg

18:00
4
06/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

18:00
11
07/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

18:00
18
07/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

18:00
25
07/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

11:00
25
08/2024
Familiedag ved Haus Sachsen

Haus Sachsen, et av de best bevarte gruvemiljøene i tilknytning til Sølvgruvene. Guidede omvisninger, aktiviteter for hele familien, og salg av mat og drikke. Bemerk arrangementets oppfordring vedrørende transport!

18:00
3
09/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

18:00
1
10/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

12:00
26
10/2024
Halloween i Kongens gruve

Gruvetoget går inn til Kongens gruve. Der vil vi lytte til historier om tro og overtro og livet til bergmannen. Familiearrangement, passer for barn fra 6 år. Påmelding, begrenset antall plasser.

18:00
5
11/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

18:00
3
12/2024
Gruvesafari til Gottes Hülfe

Ekspedisjonen under jorden tar besøkende med 3636 meter inn i fjellet. Først med gruvetoget, og så til fots gjennom Christian 7.s stoll. Minstealder 8 år. Påmelding.

Flere aktiviteter for barn i Kongsberg