Labromuseene

Labromuseene er en heldagsutflukt for familien, med interessant vassdrags- og fløtningshistorie i et flott kultur- og naturområde. Tre teknisk-industrielle museer i naturskjønne omgivelser ved Labrofossen på Skollenborg: Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro.

Museumsbygning høyt over en frådende foss

Labromuseene

Den ene langsiden på kraftstasjonsbygningen som huser Labromuseet, med tre rørgater som kommer ut gjennom veggen og forsvinner i horisonten parallelt med bygningen

Peta Chow, CC-BY-SA-2.0

Museet innvendig i kraftstsajonen på Labromuseet med store gråmalte turbiner og informasjonstavler

Peta Chow, CC-BY-SA-2.0

Museumsbygning høyt over en frådende foss

Labromuseene

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Labromuseene er en heldagsutflukt for familien, med interessant vassdrags- og fløtningshistorie i et flott kultur- og naturområde. Tre teknisk-industrielle museer i naturskjønne omgivelser ved Labrofossen på Skollenborg: Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro. Aktivitetsområde for barna med modeller av gamle innretninger drevet av vannkraft, blant annet en kvern, en stampemølle, et stangfelt og en vannpumpe. Natursti med spørsmål for barn 7-14 år. Kafé.

Se arrangementer på Labromuseene.

Vassdragsmuseet holder til i den gamle og imponerende kraftstasjonen fra 1910. Den åpnet i år 2000 som museum, etter omfattende restaurering. I museet presenteres naturen, industrien og kulturen langs Numedalsvassdraget.

Det er også en utstilling om elektrisitets-produksjon, en audio-visuell utstilling fra FN-sambandet kalt "Vannets betydning i et globalt perspektiv", og utstillingen "Kampen mot "den røde hane" - historien om brannvesenet i Kongsberg". De gamle rørgatene mellom inntaket ved fløtningsmuseet og kraftstasjonen er intakte. I Labrokafeen kan man se Statnetts, tidligere NVE/Statkrafts, historiske samling av dokumentasjon for bygging, drift og vedlikehold av hovedkraft-linjenettet i Norge.

Numedalslågens fløtningsmuseum holder til i Damhuset på Labro, som ligger over lukkemekanismen som regulerte vannet til kraftstasjonen. Museet presenterer tømmerfløtningens historie. Trebygningen fra 1925 er en severdighet i seg selv, staselig som den ligger der, med pagodetårn med kinavipp.

Utstillingen i museet viser betydningen tømmeret langs Numedalslågen hadde for menneskene som bodde der, og som en viktig eksportartikkel gjennom 1000 år. Tømmerrenna som går ut fra Damhuset er en av de lengste som er bevart i Norge. Tømmerfløtingen i Numedalslågen opphørte så sent som i 1979.

Norsk Vegmuseum Labro presenterer veihistorien i Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder). Hovedutstillingen i Lanbrakka viser utviklingen fra sti til motorvei, Nordmanns-slepene, kongeveiene, ingeniør-kunst, brobygging og veiarbeid. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet kan man se maskiner og utstyr for fjellboring, steinknusing, veiskraper, veihøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsutstyr.

Opprinnelig var det et tresliperi på området, og rundt museene ligger det flere små og store bygninger som stammer fra denne tiden. Mange av bygningene er pusset opp og tatt i bruk, blant annet som atelier, galleri og kafé. Det er hyggelige uteområder tilrettelagt med grill til fri benyttelse, og et par imponerende vannfall ved, og i nærheten av, museene. Naturstien er et samarbeid med naturvernforbundet i Kongsberg.

Barn kr 50
Voksen kr 100
Familie kr 250

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

24/6 - 13/8: alle dager 11:00-17:00
19/8 - 27/8: lørdag og søndag 11:00-17:00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Labromuseene

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Kongsberg