Nordvegen Historiesenter og Vikinggarden

Avaldsnes er Norges eldste kongesete og Rogaland sitt 1000 års sted, og er et av Norges viktigste nasjonalhistoriske områder. Den som kontrollerte Karmsundet – Nordvegen – kontrollerte også Norskekysten, for der ble skipstrafikken tvunget igjennom. I Historiesenteret presenterer Harald Hårfagre herskerne på Avaldsnes, både før og etter sin egen tid. I senteret får besøkende også innblikk i den magiske verden som folk en gang trodde var virkelig med seidmenn, skjoldmøyer og norrøne guder. Historiene blir fortalt med bruk av virkemidler fra vår egen tid, som film, lyd, lys, figurer og gjenstander.

Se årsprogrammet for Nordvegen Historiesenter og Vikinggarden.

Det meste av Nordvegen Historiesenter befinner seg under jorden. Fra Karmsundet er kun fasaden av glass og betong synlig. Det er av hensyn til middelalderkirken som ligger like ved, og det historiske kulturlandskapet. Olavskirken ble bygget av Håkon Håkonsson i ca 1250 og vigslet til Olav den Hellige. Den har vært et viktig stoppested for pilgrimer som skulle til Olavs grav i Nidaros. Omkring Avaldsnes er det fremdeles kulturminner, sagn og stedsnavn som vitner om pilgrimstrafikken.

I nærheten av senteret ligger Vikinggarden med et langhus innredet som det kunne sett ut i vikingtiden, seks mindre bygg og et naust. Hvert år i juni arrangeres Vikingfestivalen. Her samles vikinginteresserte fra hele Europa og mange skue- og opplevelseslystne besøkende.

Arrangementer hos Nordvegen Historiesenter og Vikinggarden

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.