KNM Narvik

KNM Narvik er Norges største museumsskip og ligger fortøyd på den gamle marinebasen Karljohansvern i Horten. Fregatten var i operativ tjeneste fra 1966 til 2007. Besøkende får adgang til maskinrom, oppholdsrom, operasjonsrom og broen, foruten full adgang til dekket. Det gir et inntrykk av livet om bord og skipets funksjon som krigsfartøy. Det er frivillige om bord som kan fortelle om skipets funksjoner.
 
Besøket på fregatten kan kombineres med et besøk på Marinemuseet i Horten, som KNM Narvik er en del av, og som er nærmeste nabo. Museet er gratis.

Arrangementer hos KNM Narvik

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.