Karljohansvern - et mangeartet kulturområde

Karljohansvern ble etablert som marineverft og hovedbase for marinen i starten av 1800-tallet, og området bærer fortsatt preg av historien. Stort marinemuseum og festningsløype med 31 poster. På vannet ligger Norges største museumsskip, fregatten KNM "Narvik", og den mindre KNM "Blink". Stort grøntområder ned til vannet.

Fordekket på et lite marinefartøy på en kanal på Karljohansvern med kanonløpet pekende mot land i bunn av kanalen

BarnasNorge.no

Fordekket på et lite marinefartøy på en kanal på Karljohansvern med kanonløpet pekende mot land i bunn av kanalen

BarnasNorge.no

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

En fin familieutflukt er festningsløypa på Karljohansvern med 31 punkter. På 12 av dem kan man laste ned informasjon ved å skanne QR-koder. På alle punktene er det informasjonstavler som forteller om områdets historie, og særlige hendelser. Se alle punktene i kartet. Festningsområdet er stort og flott beliggende ned til kanalen og fjorden, og man kan velge bare å nyte medbrakt mat i det grønne, eller kjøpe i kafeen på området.

Karljohansvern ble etablert som marineverft og hovedbase for marinen i starten av 1800-tallet, og området bærer fortsatt preg av historien. Foruten de historiske bygningene er det mange gjenstander på området som gir minner om fortiden: kanoner, ankere, en landsatt U-båt, en motortorpedobåt, KNM "Blink", i flytedokken mellom magasinbygningene, og fregatten KNM Narvik. Fregatten er Norges største museumsskip og åpent for besøkende i sommersesongen.

En av de to dominerende magasinbygningene på området huser Marinemuseet fyller en av to store magasinbygninger på Karljohansvern. Museet er et av verdens eldste, og største, av sitt slag og har veldig mange gjenstander utstilt, fra forskjellige tidsepoker og anvendelse, sivilt som militært. Det er ikke noe problem å engasjere barna i museet! Og skulle de bli utålmodige er det et stort tegnerom, der barna også kan kle seg ut og leke med maritime gjenstander. Rett utenfor museet ligger ubåten KNM "Utstein" - på land.

Karljohansvern er også blitt en lokal arena for kultur, næring og opplevelser. Det nasjonale fotomuseet Preus holder til i samme bygning som Marinemuseet. Museets faste utstilling, "En fotohistorie", viser fotografiets tekniske utvikling, så vel for kameraet som mediet bildet festes på. I to gallerier i museet vises skiftende utstillinger. Det er en kafé, gallerier og mindre butikker samlet i en klynge ikke langt fra museumsbygget.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Det er adgang til området hele døgnet, hele året. Museer, utstillinger, forretninger, serveringssteder mm. har egne åpningstider

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Karljohansvern - et mangeartet kulturområde

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Horten