Egge Museum

Museet er bygget opp omkring Egge gård, et friluftsmuseum og 860 mål med kulturlandskap og skog. Utstillingene vises i en moderne låveformet utstillingshall, mens friluftsmuseet er bygget opp omkring et gårdstun fra slutten av 1800-tallet. Park- og friluftsområdet rundt museet inneholder kulturminner, elv, skog, beitemark, dyr, åker, og et stort nettverk av turstier. Mange av stiene har informasjon om naturen og historien i området. Kiosk.

I 2. etasje i utstillingshallen på Egge Gårder utstillingen "Gamle Steinkjer - portretter av en by". Besøkende kan spasere langs en bygate med verksteder og butikker fra tiden mellom 1. og 2. verdenskrig. I den lille kramboden er det barna som er sjefene .... I midtetasjen er det to utstillinger om Egge i vikingtiden. I første etasje er det en traktorutstilling med fokus på utviklingen i landbruket. Utstillingen viser også hestevogner og Steinkjers eldste bil. Daglig omvisning i sommerperioden.

Friluftsmuseet omfatter et 10-talls bygninger, de fleste fra 1800-tallet, blant annet et badstuhus. Mange av dem er typiske for Nord-Trøndelag. Alle husene er tidsriktig innredet med møbler, utstyr og andre gjenstander.  Friluftsmuseet er omgitt av et barnevennlig uteområde med en velutstyrt sandkasse for de minste. Om sommeren er det griser, sauer, høns og kaniner ute på tunet. Hvis man møter lørdag eller søndag kl 11.00 ved gråtassen kan man være med og mate dyrene.

Det er tre kultiverte hager på museumsområdet: storgårdshagen på Eggetunet, hagen som er en del av trøndertunet, og hagen rundt husmannsplassen Talestu. På det store området som hører til museet er det en stor gårdsdam, lagt til rette for rekreasjon med sitteplasser og bålplass.

 
Hvert annet år er det stor familievennlig vikingfestival, "Barnas vikingdager" på Egge

Arrangementer hos Egge Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.