Bygdeborgen Elnanslottet

Bygdeborgen Elnanslottet ligger innerst i Elnandalen og er en av Trøndelags best bevarte bygdeborger. En familievennlig tursti på rundt 3,5 km leder opp til borgen hvor det er fantastisk utsikt over dalen. På stien kan man blant annet se gamle helleristninger fra jern- og steinalderen.

Mosegrodde stein i en klynge omkranset av rødbrune høstblader

Illustrasjonsbilde

Mosegrodde stein i en klynge omkranset av rødbrune høstblader

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Innerst i Elnandalen ligger en av Trøndelags best bevarte bygdeborger; Elnanslottet. En familievennlig tursti på rundt 3,5 km leder opp til borgen hvor det er fantastisk utsikt over dalen. På stien kan man blant annet se gamle helleristninger fra jern- og steinalderen.

Bygdeborgen ligger flott til på en bergrygg mellom Våttåhaugen og Storvarden og var trolig brukt som kontroll- og vaktpost. Berget stuper loddrett ned på tre sider, stien kommer opp mot nordøst som har vært adkomstveien. Det er rester etter to murer: en ytre mur, som har vært ca 45 meter lang, og en indre mur på ca 40 meter. Den indre muren ligger ca 70 meter innenfor ytre mur. Det er sannsynlig at begge murene har tjent som støtter for palisader, som har vært borgens forsvarsverk.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Friluftsområde, adgang hele døgnet hele året

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Bygdeborgen Elnanslottet

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.

Flere aktiviteter for barn i Steinkjer