2 minutter lesing

Refleksdagen 20. oktober - hvorfor så viktig?

Publisert
21/3/2024

"Refleks er den billigste Livsforsikringen du kan ha!" skriver Trygg Trafikk på hjemmesiden sin. Og derfor er den nasjonale refleksdagen, som markeres over hele landet tredje torsdag i oktober hvert år, så viktig. Ikke minst for barna! I år er refleksdagen torsdag den 20. oktober.

Sørg for at barna møter i barnehagen eller på skolen godt med reflekser - og også venner seg til alltid å bruke dem når mørket siger på og fyller gater og fortau! Gatebelysning i byene gir en falsk trygghet - bilistenes syn blir dårligere. Så enten det er på en mørk landevei eller i byen - alltid godt synlig med refleks, små som store. Den gjengse parolen som gjentas fra år til år: bruk av refleks reduserer risikoen for ulykker med 80%! I henhold til bilistorganisasjonen NAF har over 1,7 millioner nordmenn opplevd nestenulykker på grunn av manglende refleksbruk.

Reflekser kan være selvlysende jakker, refleksvester, strips mm. I år er Trygg Trafikks reflekser råkule, designet av gatekunstneren Martin Whatson! For første gang noen sinne gikk Trygg Trafikks server ned da årets designreflekser ble lagt ut! De kan kjøpes i nettbutikk.

Det er mange faktorer som bidrar til ulykker i trafikken. Dødsulykkene blant barn og voksne har vært på vei ned i mange år. En av mange faktorer er at flere bruker refleks nå enn for 10-20 år siden. Til gjengjeld er det fortsatt for mange barn som skades i trafikken hvert år. I 2021 var det 27 barn i alderen 6-15 år som ble alvorlig eller meget alvorlig skadd, og 248 som fikk skader som grenset opp mot alvorlig. For barn 0-5 år var tallene henholdsvis 1 og 38. For de minste skjedde skadene som passasjer i bil eller som fotgjenger, for aldersgruppen 6-15 år fordelte skadene seg i tillegg på sykkel, moped og aking.

Hvordan kan refleks hjelpe til å forhindre disse skadene?

Jo, bevisstgjøring om bruk av refleks også er en bevisstgjøring om å være oppmerksom i trafikken, at det å bli sett, og gjøre seg synlig, også i dagslys er det smarteste barn og unge kan gjøre for unngå ulykker. Selv om vi sjåfører også må ta oss sammen for å få statistikken ytterligere ned, det er som oftest vi som forårsaker skadene på barna.

Bruk refleks - og kjør forsiktig, særlig i høst- og vintermørket!