0 minutter lesing

Lekeplasser for barn i Oslo

Publisert
7/7/2024

https://www.klimaoslo.no/2023/07/05/skli-inn-i-lekemodus/

Rudolf Nilsens plass:
https://www.oslo.kommune.no/natur-kultur-og-fritid/tur-og-friluftsliv/parker-og-friomrader/rudolf-nilsens-plass/#gref

https://fb.watch/q5EgMA9hdg/

https://www.vartoslo.no/bydel-gamle-oslo-gronland-omradeloft-gronland/rudolf-nilsens-plass-pa-gronland-er-blitt-kjempepopulaer-etter-moderniseringen-vil-bare-leke-mer/395856

Oslo kommune:
Oslo kommune: Parker, lekeplasser og friområder

Svarttjern lekeplass er reetablert, grøntarbeidene ferdig våren 2024

Kirsebærlunden lekeplass rett nedenfor Tøyenparken

Verdensparken ved Furuset

Friområde Niels Juels gate- lekeplass?

Furuset aktivitetspark

Lindebergparken

Snippen lekepark. Idrettsanlegg
Krakabøla lekeplass -Idrettsanlegg
Holmlia PressPlay
Frognerborgen
Lambertseter idrettspark
Sykkellek på Manglerud
Sørli lekeplass
Trettenparken
Bjørvika lekeplass
Skarpsnoparken
Nedre Foss park
Mortensrud torg
Sneglehuset lekeplass ved Rommensletta skulpturpark
Sandåssletta aktivitetspark
Linderud gård klatrepark
Bjerkedalen park
Granern (ikke riktIg lekepark, mer grøntområde?)

Oslo Kommune: kart som viser friluftslivsområder etter type: https://experience.arcgis.com/experience/d04ed7b25c2c485ca9ff93b307065aab

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/kunngjoringer/horing-kartlegging-og-verdsetting-av-friluftsomrader-i-oslo-kommune?fbclid=IwAR0ISw1IElk6-JYXoNGarN2GGIpdGUuttCQpCNhaOwipxWcdLIs3dR6QPY8

Turen rundt Østensjøvannet på den gruslagte / asfalterte stien er 4,5 km

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/bymiljoetaten/kunngjoringer/horing-av-behovsplan-for-idrett-2025-2034