2 minutter lesing

Bør alle barn få influensavaksine?

Publisert
21/3/2024

Influensasesongen 2020 uteble på grunn av tiltakene i forbindelse med Covid-19, herunder reiserestriksjonene. Denne vinteren er immuniteten i befolkningen lavere enn normalt, og det kan bety at influensasesongen 2021/22 treffer bredere, og at flere blir alvorlig syke. Influensasesongen er typisk fra november til mars.
Folkehelseinstituttets (FHI) vaksineanbefalinger influensasesongen 2021 - 2022 når det gjelder barn er vaksine til prematurt fødte barn, og barn med alvorlig eller kronisk sykdom. Folkhälsomyndigheten i Sverige har tilsvarende anbefalinger som FHI.
Danmark tilbyr Sundhedsstyrelsen, i tillegg til risikogruppene, influensavaksine til alle barn i alderen 2-6 år. En begrunnelse for dette er at influensa hvert år forårsaker mange sykedager blant barna og deres pårørende. Styrelsen skriver videre at "Fordi vi står i en særlig situation i år, hvor epidemien med COVID-19 stadig er i gang, er det ekstra vigtig at forebygge al den sygdom, vi kan."
Tilbudet om vaksinasjon til 2-6 åringer gjelder foreløpig kun denne influensasesongen på grunn av den særlige situasjonen. Sundhedsstyrelsen vil bruke erfaringen fra i år, med hensyn til tilslutning og effekt, om vaksinetilbudet skal gjentas neste år.
The Public Health England tilbyr også influensavaksine til et antall barn ut over risikogruppene. Det gjelder

 • alle barn som hadde fylt 2 eller 3 år pr 31. august i år
 • alle barn i grunnskolen
 • alle barn i 7. til 11. skoleår i ungdomsskolen 
  Også i England er en av begrunnelsene at influensa forårsaker mange sykedager blant barn og pårørende.  
  I Tyskland er anbefalingen som i Norge og Sverige. 
  På FHIs hjemmeside kan man lese at "Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering.". For de 1,6 millioner som vurderes å være i risikogruppen er imidlertid vaksinen gratis. 
  Influensavaksine til barn i Norge er en todelt problemstilling:
 • bør flere barn og unge, som ikke er i risikogruppene tilbys influensavaksine
 • i henhold til FHI er dekningen blant barn i risikogruppen enda lav
  Når det gjelder spørsmålet om det bør anbefales influensavaksine til barn og unge som ikke er i risikogruppen skal ikke BarnasNorge.no gjøre seg klok på det. Annet enn at som vi forstår det, dreier spørsmålet seg om hvorvidt formålet med vaksinen ikke kun skal være å beskytte barn i risikogruppene, men også redusere antall sykedager for barn, som ikke er i risikogruppen, og deres pårørende. Selv om influensaen i seg selv ikke er en trussel mot hverken barnet eller de voksne. Noen vil hevde at alle friske barn og voksne under 65 år kun har fordel av et naturlig sykdomsforløp som influensa, for å styrke immunsforsvaret. Altså naturens egen "vaksine" mot fremtidige influensaepidemier. 
  For foreldre med barn i risikogruppen er FHI klar i sin anbefaling. I Danmark er anbefalingen vaksine for alle barn 2 - 6 år, og i England fra 2 - ca 16 år. For de av oss i Norge som ikke har barn i risikogruppen er derfor avgjørelsen om influensavaksine eller ikke helt opp til oss. Det hverken anbefales eller frarådes av FHI.