ViteMeir - Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Vitensenteret har en rekke interaktive stasjoner og eksperimenter innenfor forskjellige temaområder. På vitensentrene gjelder "se og røre"! Det er gjennom å utforske og eksperimentere at barn og unge lærer matematikk, naturvitenskap og teknologi på en morsom måte. Kafé.

Se programmet for sommeren 2023.

Temaområdene på vitensenteret i Sogndal er vannets kretsløp, vær og klima, kroppens energi, den levende planeten, og SmaksLab. Den siste skal skape inspirasjon og interesse for den vitenskapen som finnes i maten vi spiser. I tillegg er det temporære utstillinger. VR-simulatoren gir to spektakulære opplevelser: bli med admiral Sophus Lie til bunnen av Sognefjorden i den spesialutviklede u-båten hans, og se animasjonsfilmen "Danninga av Sognefjorden" som starter 430 millioner år tilbake i tiden.

I transportsimulatoren kjører man lastebil med fokus på drivstofforbruk, og på byggeplassen kan barna prøve seg på kraner mm ikledd hjelm og gul vest! Mestringsopplevelse kan man også få i Makerspace og Skaparhagen, med laserkutting, 3D-printing, programmering mm.

Senteret er samlokalisert med nasjonal linje for transport og logistikk ved Sogndal videregående skole.

Arrangementer hos ViteMeir - Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.