Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Et moderne, interaktivt museum som gir kunnskap om breer og klima gjennom forskjellige temautstillinger, en imponerende film om Jostedalsbreen vist på et enormt lerret, og opplvelsesutstillingen "Klima i endring". Utendørsaktiviteter for barna. Museumsbygningen er en opplevelse i seg selv og er plassert midt i et imponerende naturlandskap. Kafé og suvenirbutikk.

Museets runde del omslutter en kino som viser en imponerende panoramafilm fra Jostedalsbreen. I et påbygg rundt kinosalen vises opplevelses-utstillingen "Klima i endring - fra fortid til framtid". Første halvdelen av utstillingen viser de naturlige klimaendringene fra jordens begynnelse, andre halvdel de menneskeskapte endringene, inklusiv scenario fremskrivninger til 2040 og 2100I museets rektangulære del er det utstillinger og informasjon om alle aspekter ved en bre: hva som skal til for å skape dem, hvordan de er sammensatt, hvordan de "lever", og hvilke konsekvenser klimaendringer har på breene og hvilke effekter det får for landskapet. Mammuten og ismannen Ötzi har sine egne utstillinger, og man kan eksperimentere med 1000 år gammel bre-is.

Utenfor museet er det en pedagogisk lekepark for barn og unge, med tre store mammuter, basseng der man kan se konsekvensen av havnivåstigning og et område som viser hvordan en morene dannes.

Arrangementer hos Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.