Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Et moderne, interaktivt museum som formidler kunnskap om breer og klima gjennom forskjellige temautstillinger. Hovedutstillingen omfatter informasjon om breer og naturforhold relatert til breer. Mammuten og ismannen Ötzi har sine egne utstillinger, og man kan eksperimentere med 1000 år gammel bre-is. Flyet på Bøyabreen er historien om flyet som styrtet i 1972, og om vrakrestene som kom ut av isen i 2021 - 49 år etter styrten!

Museumsbygningen er en opplevelse i seg selv, plassert midt i et imponerende naturlandskap. Kafé og suvenirbutikk.

Den sirkelrunde kinosalen har en stor videovegg som viser en film om Jostedalsbreen og nasjonalparken. Filmen vises tre ganger i timen, varighet ca 15 minutter. I en korridor bygget rundt kinosalen er utstillingen "Klima i endring - frå fortid til framtid", en opplevelsesutstilling om naturlige og menneskeskapte klimaendringer.

Utenfor museet er det en pedagogisk lekepark med en hel mammutfamilie i naturlig størrelse. I parken kan barn og unge lære om mammuten, se konsekvensen av havnivåstigning i et basseng, og se hvordan en morene dannes. Kafeens uteområde ligger rett ved siden av parken.

Senteret er også et av tre autoriserte besøkssentre for Jostedalsbreen nasjonalpark. Nasjonalparken er et av de største områdene med villmark i Sør-Norge. Her kan man se hva som skjer når isbreer trekker seg tilbake: morener, rennende vann og blomster og kratt som vokser der hvor isen lå før.

Arrangementer hos Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.