Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten på Fjærland er et moderne, interaktivt museum som formilder kunnskap om breer og klima gjennom forskjellige temautstillinger, en imponerende film om Jostedalsbreen, opplevelsesutstillingen "Klima i endring", og en utendørs pedagogisk lekepark for barn og unge.

 Mammutene "ruler" på Norsk Bremuseum

Norsk Bremuseum

Pedagogisk lekepark med mammuter, basseng og sandkasse på bremuseet

Norsk Bremuseum

 Spennende utstillinger på bremuseet i Fjærland i Sogn

Norsk Bremuseum

 Mammutene "ruler" på Norsk Bremuseum

Norsk Bremuseum

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Et moderne, interaktivt museum som formidler kunnskap om breer og klima gjennom forskjellige temautstillinger. Hovedutstillingen omfatter informasjon om breer og naturforhold relatert til breer. Mammuten og ismannen Ötzi har sine egne utstillinger, og man kan eksperimentere med 1000 år gammel bre-is. Flyet på Bøyabreen er historien om flyet som styrtet i 1972, og om vrakrestene som kom ut av isen i 2021 - 49 år etter styrten!

Museumsbygningen er en opplevelse i seg selv, plassert midt i et imponerende naturlandskap. Kafé og suvenirbutikk.

Den sirkelrunde kinosalen har en stor videovegg som viser en film om Jostedalsbreen og nasjonalparken. Filmen vises tre ganger i timen, varighet ca 15 minutter. I en korridor bygget rundt kinosalen er utstillingen "Klima i endring - frå fortid til framtid", en opplevelsesutstilling om naturlige og menneskeskapte klimaendringer.

Utenfor museet er det en pedagogisk lekepark med en hel mammutfamilie i naturlig størrelse. I parken kan barn og unge lære om mammuten, se konsekvensen av havnivåstigning i et basseng, og se hvordan en morene dannes. Kafeens uteområde ligger rett ved siden av parken.

Senteret er også et av tre autoriserte besøkssentre for Jostedalsbreen nasjonalpark. Nasjonalparken er et av de største områdene med villmark i Sør-Norge. Her kan man se hva som skjer når isbreer trekker seg tilbake: morener, rennende vann og blomster og kratt som vokser der hvor isen lå før.

Barn kr 80
Voksen kr 160
Familie (2 voksne + barn under 16 år) kr 350

Naturguiding kr 980 for 1-5 personer i 2 timer

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

1/4 - 31/5: alle dager 10:00-16:00
1/6 - 31/8: alle dager 09:00-19:00
1/9 - 31/10: alle dager 10:00-16:00

Mars og november: på forespørsel

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Norsk Bremuseum og Ulltveit-Moe senter for klimaviten

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.