De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Et av Norges største og eldste folkemuseer, med nesten 40 bygninger som spenner fra mellomalderens årestue, med ildsted midt på gulvet, og avtrekk gjennom taket, til 1980-årenes ferdighus. Flere faste og temporære utstillinger i museumsbygningen. "Eventyrskog" med flere stier, lekeplass, og innendørs barneutstilling med gamle og nye leker. Audioguide til friluftsmuseet. Kafé og museumsbutikk.

Friluftsmuseet er satt opp så det gir et helhetlig inntrykk. Det er lagt vekt på at landskapet rundt bygningene stemmer med det formålet bygningen tjente. Rundt de eldre tunene er så vidt mulig gjenskapt bondens kulturlandskap med slåtte- og beitemark, hagemark, åker mm, blant annet en museumsgård med hest og griser, sauer, kalver og høner.

De faste utstillingene i museets store hovedbygning handler om jordbruk, håndverk og bondekunst, klær og tekstiler, kirke og folketro mm. Museet har også en unik samling av gamle gjenstander fra Sogn: framskap, kråskap, en klokkekasse, kister mm. 10/6 - 30/9 2023 stiller museet ut gjenstander fra magasinene som aldri har vært vist tidligere: en mumifisert hånd, seletøy etter en dansk dronning, spor etter Gjest Baardsen og mye mer!

I "Eventyrskogen" kan barna gå i fotsporene til Oskeladden og løse oppgaver, eller velge en av fire naturløyper med 9-15 lærerike poster i hver løype. Det er også en lekeplass. Andre aktiviteter for barn er fóring av dyr på hverdager kl 14.00 i sommermånedene, sette sammen laftetømmer, hente vann med vann-sele, sage ved og dra slipesteinen. Hver onsdag i sommersesongen kan besøkende delta i gårdsarbeid, håndverk og andre aktiviteter.

Sogn Fjordmuseum ved Kaupanger fergekai er en avdeling under De Heibergske Samlinger. Fergekaien er ca 5 minutter med bil fra hovedmuseet. Utstillingen består av en stor samling båter fra Sogn, fiskeredskap og annet utstyr knyttet til den gamle fjordkulturen, og båtbyggerverksted og redskaper for båtbygging.

De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum er et av de eldste og flotteste folkemuseene i Norge. Museet har sine røtter fra 1909 da godseier Gert Falch Heiberg overdro samlingen sin til det nystiftede Historielaget for Sogn. Det skjedde nesten samtidig med at Hans Aall grunnla Norsk Folkemuseum på Bygdøy utenfor Oslo, og Anders Sandvig grunnla De Sandvigske Samlinger, Maihaugen, på Lillehammer. Til sammen var de pionerer i utviklingen av friluftsmuseer i Norge. Museene ble grunnlagt i en tid da nasjonalfølelsen var stor og moderne tider gjorde sitt inntog på bygdene.

Arrangementer hos De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.