Taterleiren i Vikvarvet

Taterleiren i Vikvarvet i Selbu kommune eksisterte ca 1939-1960. Leiren, som på folkemunne ble kalt "Fredrikstad", har en historie vi alle kan lære av. Det var under 2. verdenskrig det var avgjørende for omreisende folk å få seg et fast bosted for ikke å ende i tysk arbeidsleir. Det var bakgrunnen for etableringen av leiren, som så fikk sitt eget liv lenge etter at krigen sluttet. Museet befinner seg i et av de originale husene som ble bygget i leiren

På det meste var det 50-60 innbyggere. Utstillingen fokuserer på de lokale forholdene omkring leiren, og på taternes relasjon til naboene i grenda, i form av avisoppslag og andre skriftlige kilder som er hengt opp på veggene. Utstillingen, og historien om leiren, har mange likhetspunkter med frykten for fremmedgjøring i dag, og er et besøk til ettertanke for barn og unge, som voksne.

Taterleiren het "Furuli/Furuly", men ble kalt Fredrikstad på folkemunne. Det var et godt og hjelpsomt forhold mellom innbyggerne i leiren og de nærmeste naboene, med gjensidig respekt. Ellers i nærmiljøet var holdningene til taterne blandet og taterbarna hadde mange vonde opplevelser på skolen. Utstillingen er liten, men et viktig bidrag til fremme av forståelsen for, og nødvendigheten av, gjensidig respekt som grunnlag for fredelig sameksistens.

Om sommeren kan et besøk i taterleiren kombineres med et besøk i Selbu Bygdemuseum, der det blant annet er utstilt mange forskjellige Selbu-votter.

Arrangementer hos Taterleiren i Vikvarvet

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.