Taterleiren i Vikvarvet

Taterleiren i Vikvarvet i Selbu kommune eksisterte ca 1939-1960. Leiren, som på folkemunne ble kalt "Fredrikstad", har en historie vi alle kan lære av. Museet befinner seg i et av de originale husene som ble bygget i leiren. Utstillingen, og historien om leiren, har mange likhetspunkter med frykten for fremmedgjøring i dag, og er et besøk til ettertanke for barn og unge, som voksne.

Symbol for taterleiren i Vikvarvet ved Selbu, Romanienes flagg, et rødt vognhjul på midtdelt grønn og blå bakgrunn

AdiJapan, Public Domain

Symbol for taterleiren i Vikvarvet ved Selbu, Romanienes flagg, et rødt vognhjul på midtdelt grønn og blå bakgrunn

AdiJapan, Public Domain

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Taterleiren i Vikvarvet i Selbu kommune, sørøst for Trondheim, eksisterte ca 1939-1960. Leiren, som på folkemunne ble kalt "Fredrikstad", har en historie vi alle kan lære av. Det var under 2. verdenskrig det var avgjørende for omreisende folk å få seg et fast bosted for ikke å ende i tysk arbeidsleir. Det var bakgrunnen for etableringen av leiren, som så fikk sitt eget liv lenge etter at krigen sluttet. Museet befinner seg i et av de originale husene som ble bygget i leiren

På det meste var det 50-60 innbyggere. Utstillingen fokuserer på de lokale forholdene omkring leiren, og på taternes relasjon til naboene i grenda, i form av avisoppslag og andre skriftlige kilder som er hengt opp på veggene. Utstillingen, og historien om leiren, har mange likhetspunkter med frykten for fremmedgjøring i dag, og er et besøk til ettertanke for barn og unge, som voksne.

Taterleiren het "Furuli/Furuly", men ble kalt Fredrikstad på folkemunne. Det var et godt og hjelpsomt forhold mellom innbyggerne i leiren og de nærmeste naboene, med gjensidig respekt. Ellers i nærmiljøet var holdningene til taterne blandet og taterbarna hadde mange vonde opplevelser på skolen. Utstillingen er liten, men et viktig bidrag til fremme av forståelsen for, og nødvendigheten av, gjensidig respekt som grunnlag for fredelig sameksistens.

Om sommeren kan et besøk i taterleiren kombineres med et besøk i Selbu Bygdemuseum, der det blant annet er utstilt mange forskjellige Selbu-votter.

Glomdalsmuseet i Elverum nord for Oslo har en utstilling om reisende folk og kulturen deres, "Latjo drom", som også kommer inn på taterleiren i Vikvarvet. "Latjo drom" betyr "god vei" på taternes språk, Romani, tilsvarende vis som man sier "god tur". Se Glomdalsmuseets nettutstilling om romanifolkets kultur og historie.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

1/5 - 30/9, utstillingen er døgnåpen og ubetjent

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Taterleiren i Vikvarvet

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.