Norsk Radio og Fjernsynsmuseum

Norsk Radiomuseum i Selbu tar for seg radiohistorien fra 1890 og frem til 1980, og viser så vel tidsbilder som musikk og radioprogram fra de forskjellige periodene. I tillegg inneholder samlingen radio- og sendeutstyr fra andre verdenskrig, en del Jukebokser fra 1939 og senere og andre typer avspillere. Utstillingen rommer i alt ca 1 000 radioer, båndspillere, grammofoner etc., i tillegg til en platesamling på 10.000-15.000 plater.

Det er i hovedsak konsentrert rundt produksjonen i Norge og spesielt blant de største. Selv om det i en periode var ca. 50 radiofabrikker i Norge var det Tandberg, Radionette, Salve Staubo og Edda Radiofabrikk som var de dominerende. Disse er bredt presentert på museet fra de første til de siste apparatene. For Eddas vedkommende er det kun to modeller som mangler for å vise den komplette produksjonsserien Ved siden av radiomuseet er det en sykkelutstilling med utstyr fra 1880 og frem til dagens modeller. I tillegg er det premiesamlinger, bilder og historisk litteratur om sykkelens historie.

Arrangementer hos Norsk Radio og Fjernsynsmuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.