Selbu Bygdemuseum

Museet ligger i Selbu gamle prestegård, som ble bygget i 1745. I inngangspartiet til museet står en eldre landhandel fra mellomkrigstiden, med original disk og varer fra nedlagte handelsforeninger i bygda. Prestekontoret er innredet som kontor/stue og inneholder en rekke møbler og andre gjenstander som var typiske for prestegjerningen i Selbu i eldre tider. Gården rommet også kommunestyresalen, som er et imponerende skue, med veggmalerier som gir et bilde av bygdas ulike næringsveier og dagligliv. På tunet står "Bonstuggu", som gjennom mange år er brukt til konfirmantforberedelser, med konfirmantenes navn skrevet på veggene.

De fleste har hørt om Selbuvotter og det berømte Selbumønsteret. Mindre kjent er det at Selbuområdet var stor produsent av kvernsteiner, og området har den største konsentrasjonen av kvernsteinsbrudd i Norge. Storhetstiden var omkring 1850- 70, da jobbet omkring 300 mann inne i fjellet med å bryte stein. Produksjonen var i perioder Selbus viktigste næringsvei. Dette gir Kvernsteinutstillingen i museet et rikt inntrykk av. Det er også en utvandrerutstilling; Selbu var en av bygdene med størst utvandring til Amerika i forhold til folketallet. Flere andre utstillinger med tilknytning til området.

Arrangementer hos Selbu Bygdemuseum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.