Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kultursenteret omfatter et stort område med et folkemuseum, Stiklastadir, en rekonstruert middelaldergård, flere kirker, et kulturhus med utstillinger, og en friluftscene og amfi med 5.000 sitteplasser, det største anlegget i Norden. Hele området er i aktivitet under "Vikingsommer på Stiklestad", som er familieaktiviteter og omvisninger i skolenes sommerferie. Resten av året er det kun utstillingene i Kulturhuset som er åpne. Stiklestad er stedet der Olav den Hellige falt i et slag i 1030, noe som fikk store konsekvenser for landet.

Sommeraktiviteten foregår ute og inne på middelaldergården Stiklastadir. I det imponerende Langhuset, med en lengde på 36 meter og 7,5 meter under taket, ser man hvordan høvdingen på Stiklastadir kan ha bodd i vikingtid, og man før høre historier om tiden før det berømte slaget. Det vises tradisjonelt håndverk og barna kan stille spørsmål om alt de ser og lurer på!

I Leikeslaget blir barna med på kongshærens eller bondehærens side og kjemper med sverd og skjold (fra 5 år). Barna kan også bli med rundt og mate dyrene på gården, det er gris, sau og høns. Guidede omvisninger hver time som forteller historien om helgenkongen og som viser rundt på slagstedet.

I tilknytning til gården ligger Folkemuseet på Stiklestad, som består av 30 bygninger fra 1600- til 1800-tallet. I sommersesongen vises en kort film ved badstua, med en bygningsverner og arkeolog som snakker med Kornelia på 8 år. Hun får vite mange spennende ting, det gjør også alle barn (og voksne) som ser filmen! I et av husene ligger Molåna kafé med betjeningen kledd i tidsriktige klær.

Hovedutstillingen i Kulturhuset er "Stiklestad 1030" som tar for seg tiden før og etter slaget. Det vil si overgangen fra førkristen til kristen tid. Derutover skiftende utstillinger. Museumsbutikk. Hvert år i juli er det "Olsokdagene på Stiklestad". Kjernen i festivalen er friluftsteatret "Spelet om Heilag Olav".

Arrangementer hos Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.