De Værdalske befestninger

De Værdalske befestninger består av Søndre og Nordre Galleri, to forsvarsanlegg sprengt inn i fjellet på hver side av elven Inna. I tillegg et stjerneformet blokkhus, en kanonstilling og Stene skanse. Severdighetene ligger spredt, og inviterer til en spennende fjelltur i historisk landskap. Anleggene er vel verdt et besøk, men kanskje ikke med de aller minste barna.

Gammel kanon montert på hjul fotografert bakfra mot solnedgangen

Illustrasjonsbilde

Gammel kanon montert på hjul fotografert bakfra mot solnedgangen

Illustrasjonsbilde

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

De Værdalske befestninger er et nasjonalt festningsverk langs Jamtlandsvegen, mellom Levanger/Verdal ved Trondheimsfjorden og svenskegrensen. Verdalen og Stjørdalen var de to naturlige adkomstveiene hvis unionsoppløsningen og det anstrengte forholdet til Sverige i årene etter hadde ført til militær konflikt. Anlegget ble ferdigstilt i 1911, og består av Søndre og Nordre Galleri, Blokkhuset, Bergugleberget og Stene Skanse. Det er skiltet turstier og infotavler til alle disse stedene med start fra henholdsvis Kleivdalsparkeringa, Vaterholmen, Tromsdalsvegen og Visborg Auto i Inndalen.

Se brosjyre for Festningsløypa for De verdalske befestninger.

Nordre Galleri er sprengt ut som en 90 meter lang tunnel med flere siderom; to forlegningsrom, toalett, kjøkken, proviantrom, maskinrom, ammunisjonslager mm. Søndre Galleri er også sprengt inn i fjellet, men er mindre. Det er rom for innkvartering, kjøkken og maskinstasjon. Galleriene var utstyrt med kanoner og mitraljøser. Begge galleriene er tilgjengelig for publikum etter avtale. Det er tilrettelagt en spennende tursti gjennom landskapet for å komme til galleriene, med bro over brusende elvestryk og frodig vegetasjon. Adkomsten er enklere til Søndre enn Nordre Galleri, men turen opp er nok uansett litt for krevende for de minste barna... Det er skiltet sti fra Kleivdalsparkeringa.

Blokkhuset, eller bunkeren som vi vil kalle det i dag, var en forsvarstilling på en høyde rett overfor militærleiren Vaterholmen, ca 1,5 km vest for galleriene. Den er delvis nedsprengt i fjellet, med én meter tykke vegger av jern og betong, og mange skyteskår for gevær og mitraljøser. Skulle anleggene lenger opp i dalen bli tatt av svenskene kunne soldatene trekke seg tilbake til blokkhuset, med full kontroll over dalen under. Det er originale benker inne i bunkeren, og utenfor er de opprinnelige piggtrådsperringene bevart. Utenfor er det en bålplass. Blokkhuset ble rehabilitert i 1994 og er tilgjengelig for publikum. Det er skiltet adkomst fra Vaterholmen. Fra høydedraget er det flott utsikt!

På Bergugleberget står det en kanon og peker ut over dalen i retning Sverige. Det går en familievennlig sti fra parkeringen i Tromsdalen til toppen, se turbeskrivelse. Stene Skanse tilhører en tidligere periode, det var på 1600-tallet og starten av 1700-tallet at anlegget var i aksjon. Det er kun et par hundrede meter fra parkeringsplassen til anlegget, se turbeskrivelse.

Samtidig med anlegget i Verdal ble det bygget et anlegg i Stjørdal for å beskytte den andre naturlige fremrykkingsveien fra svensk side. Det er i dag kjent som Hegra festning, og er et nasjonalt minnesmerke.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Området festningsanleggene ligger i er åpne døgnet rundt hele året

Galleri Sør: enkelte åpent søndager i sommersesongen, se aktivitetens facebookside for info

Galleri Nord: åpent kun etter avtale

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer De Værdalske befestninger

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.