Petter Dass-museet

Petter Dass museets hovedutstilling tar utgangspunkt i de samfunnsmessige og religiøse forutsetningene som tilhører dikterprestens samtid. Symbolikken bak tallet syv - med allusjoner til for eksempel De syv søstre - er gjennomgående i hele utstillingen. Barnas museum er tidvise aktivitetstilbud i helger og skoleferier.

Petter Dass-senterets moderne langstrakte og flygende bygning stikkende ut over skrenten mot vannet

Mahlum, Public Domain

Altahaug prestgård, en langstrakt, todelt rødmalt bygning med torvtak på den  ene delen og skifer på den andre, omgitt av grønne plener og noen trær

Mahlum, Public Domain

Petter Dass-senterets moderne langstrakte og flygende bygning stikkende ut over skrenten mot vannet

Mahlum, Public Domain

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Hovedutstillingen tar utgangspunkt i de samfunnsmessige og religiøse forutsetningene som tilhører dikterpresten Petter Dass samtid. Symbolikken bak tallet syv - med allusjoner til for eksempel De syv søstre - er gjennomgående i hele utstillingen. Barnas museum er tidvise aktivitetstilbud i helger og skoleferier rettet mot barn og unge. Museumsbutikk og kafé.

Se arrangementer på Petter Dass-museet.

Utstillingen viser Petter Dass mange forskjellige sider, og den store litterære arven han etterlot. Hans virke som sogneprest i det mektige prestegjeldet Alstahaug gjorde ham til en myndig og velstående mann. Utstillingen tar også opp tema som religion i det flerkulturelle samfunnet, og spørsmål omkring menneskets forvaltning av naturressurser i dag. Interaktive skjermer i utstillingen gir mulighet til fordypning, lek med ord, og kunnskapstesting.

Det visuelle er med til å gi utstillingen liv. Informasjons-monitorene på utstillingsveggene avbrytes til faste tider av korte filmer som viser de fire årstidene, - en kunstnerisk tolkning av sitater fra Petter Dass mest kjente verk, "Nordlands Trompet". Hver hele time i museets åpningstid vises billedspillet "Ved Alstahaugs Prestegaard findes at see" i museets auditorium. I tillegg til de faste utstillingene er det skiftende utstillinger i hovedbygget og i prestegården.

Barnas museum samarbeider med Alstahaug Husflidslag og flere kunst- og håndverkspedagoger om håndverksaktiviteter på tunet, og med Alstahaug kystlag om maritime aktiviteter nede ved brygga i Alstahaugvågen, fortrinnsvis i helgene i sommersesongen. I 1. etasje i Eldhuset er det barnekrok med bøker, leker og spill.

Fra App Store og Google Play kan man laste ned en visuell app for barn, Bædi & Børdi, som gjør museumsbesøket interessant og morsomt også for de minste.

Utstillingsbygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta og har et moderne uttrykk. Prestegården består av to sammensatte bygninger, den eldste delen fra ca 1750 og tidligere, og en yngre del fra ca 1890-tallet. Den nærliggende Alstahaug kirke er en av syv bevarte middelalderkirker i Norge.

Barn under 16 år gratis
Voksen (fra 16 år) kr 150

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Tirsdag til fredag: 10:00-15:30

Lørdag og søndag: 11.00-15.30

Sommersesong 15/6 - 15/8: alle dager 10:00-15:30

Omvisning og billedspill i auditoriet inngår i billettprisen, varighet ca 25 minutter

Prestegården og kirken er åpne for publikum i sommersesongen

Stengt 1/1 - 29/1, 24 - 26/12 og 31/12

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Petter Dass-museet

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.