Petter Dass-museet

Hovedutstillingen tar utgangspunkt i de samfunnsmessige og religiøse forutsetningene som tilhører dikterpresten Petter Dass samtid. Symbolikken bak tallet syv - med allusjoner til for eksempel De syv søstre - er gjennomgående i hele utstillingen. Barnas museum er tidvise aktivitetstilbud i helger og skoleferier rettet mot barn og unge. Museumsbutikk og kafé.

Se arrangementer på Petter Dass-museet.

Utstillingen viser Petter Dass mange forskjellige sider, og den store litterære arven han etterlot. Hans virke som sogneprest i det mektige prestegjeldet Alstahaug gjorde ham til en myndig og velstående mann. Utstillingen tar også opp tema som religion i det flerkulturelle samfunnet, og spørsmål omkring menneskets forvaltning av naturressurser i dag. Interaktive skjermer i utstillingen gir mulighet til fordypning, lek med ord, og kunnskapstesting.

Det visuelle er med til å gi utstillingen liv. Informasjons-monitorene på utstillingsveggene avbrytes til faste tider av korte filmer som viser de fire årstidene, - en kunstnerisk tolkning av sitater fra Petter Dass mest kjente verk, "Nordlands Trompet". Hver hele time i museets åpningstid vises billedspillet "Ved Alstahaugs Prestegaard findes at see" i museets auditorium. I tillegg til de faste utstillingene er det skiftende utstillinger i hovedbygget og i prestegården.

Barnas museum samarbeider med Alstahaug Husflidslag og flere kunst- og håndverkspedagoger om håndverksaktiviteter på tunet, og med Alstahaug kystlag om maritime aktiviteter nede ved brygga i Alstahaugvågen, fortrinnsvis i helgene i sommersesongen. I 1. etasje i Eldhuset er det barnekrok med bøker, leker og spill. Fra App Store og Google Play kan man laste ned en visuell app for barn, Bædi & Børdi, som gjør museumsbesøket interessant og morsomt også for de minste.

Utstillingsbygget er tegnet av arkitektfirmaet Snøhetta og har et moderne uttrykk. Prestegården består av to sammensatte bygninger, den eldste delen fra ca 1750 og tidligere, og en yngre del fra ca 1890-tallet. Den nærliggende Alstahaug kirke er en av syv bevarte middelalderkirker i Norge.

Arrangementer hos Petter Dass-museet

12:00
01
Oct
2023

Barnas Museum: Potettrykk i stabburet

Potetdagen feires hvert år onsdag i uke 40, i år den 4/10. Denne søndagen blir det derfor potettrykkdag på museet.

12:00
19
Nov
2023

Barnas museum: Lysdag på Alstahaug

Bli med på lysedypping og undringsløype med lys som tema. Lysedypping arrangeres kl 12.15 og 14.00.