Olavsgruva og gruvedriften på Røros

Museets mest besøkte omvisningssteder er Olavsgruva, Smelthytta, Sleggveien og Doktortjønna. Turen i Olavsgruva tar litt over en time og går 50 meter ned og 500 meter innover til Bergmannshallen. Lyd- og lyseffekter gjør turen til en stemningsfull opplevelse. I Smelthytta er det flere utstillinger knyttet til kobberverkets historie, blant annet modeller av hus og driftsutstyr. Husene i Sleggveien gir et innblikk i bergverksamfunnets sosiale historie, mens Doktortjønna er et landskapsområde med mange aktiviteter for barna. Hver dag i sommersesongen er det en times omvisning spesielt for barn rundt på bergverksområdet.

Se programmet for Olavsgruva og gruvedriften på Røros.

Olavsgruva, 1937 - 1972, er den siste av de ni hovedgruvene som var i drift i verkets levetid. Den ligger 13 kilometer utenfor Røros. Det er omvisning i gruva hele året. Det er mange trappetrinn som skal passeres, men ikke verre enn at turen egner seg for barn fra 5-6 år. Turen avsluttes i Bergmannshallen, som blant annet blir brukt til konserter og andre kulturarrangementer. Det er et museumsbygg tilknyttet gruva som er åpent alle dager i sommersesongen, og ellers i året i forbindelse med omvisningene.

Smelthytta er utstillingslokale med to faste utstillinger: "Kobberverket", som viser deler av Røros-verkets historie, og "Ti finpussa", som viser stasklær fra 1800-tallet. Man kan laste ned audio-guide til begge utstillingene. En annen utstilling forteller historien om Verdensarven. I tillegg er det temporære utstillinger. Smelthytta ligger i Røros sentrum, det er museumsbutikk og kafé om sommeren. Hele året arrangeres Bergstadvandringer fra Smelthytta til Røros kirke, varighet ca 1 time og 20 minutter.

Husene i Sleggveien gir et innblikk i bergverksamfunnets sosiale historie, de var beboelse for håndverkere, tatere, løsarbeidere og enslige som ikke hadde gårdsbruk og husdyr å leve av. Det er en lang smal gate med gamle hus tett i tett på hver side. Gaten munner ut ved Smelthytta. I sommersesongen er noen av husene åpne for publikum. I samme område ligger "Slegghaugan", et berg bygget av slagg, avfallsproduktet etter koppersmeltingen. Fra toppen av haugen har man god utsikt over Røros.

Doktortjønna Friluftspark har mange aktiviteter om sommeren, se aktiviteter på Doktortjønna. På samme område ligger Femundsmarka nasjonalparksenter, avdeling Røros, som har åpent hele året.

Røros bergstad, med slagghaugene og bygatene, ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble området utvidet til deler av Circumreferansen, kobberverkets opprinnelige privilegieområde fra 1646. Det omfattet rettighetene til alle mineraler, skoger og vassdrag innenfor en radius på 4 gamle norske mil, tilsvarende ca 45 kilometer fra Gamle Storwartz, en av hovedgruvene i det opprinnelige verket. Historien om verdensarven er en av utstillingene i Smelthytta.

Arrangementer hos Olavsgruva og gruvedriften på Røros

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.