Lulledalen skogsti

Skogstien ligger i Skibotndalen og er 2,5 kilometer lang. Langs stien finner man hele 60 opplysningsplakater som forteller om planteliv, geologi, dyreliv og skogbruksaktivitet både i nåtid og fortid. Her vokser det blant annet 16 ulike orkidearter. Terrenget er lett og det er rasteplass der hvor stien slutter.

Deler av stien går gjennom skog med urskogpreg. Andre deler går gjennom områder hvor det har vært drevet skogsdrift, og områdene er sterkt kulturpåvirket. Det meste av stien går i et område som er fredet som barskogreservat. Den mest kjente orkidearten er Marisko, og ingen steder i Norden finnes flere enn i Skibotndalen. Blomstringstiden er i juni og deler av juli. En annen sjelden art som vokser ved stien er Huldreblom. Den blomstrer sent i august.

Avkjøringen fra E8 er godt skiltet, og ligger ca 10 kilometer fra Skibotn retning grensen mot Finland.

Arrangementer hos Lulledalen skogsti

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.