Heddal bygdetun

Heddal bygdetun er et friluftsmuseum med bygninger som er flyttet til museet fra nærliggende områder. Overveldende er Rambergstugo og "uppstugo" fra 1784 i andre etasje som er rosemalt fra gulv til tak. 400 meter fra bygdetunet ligger Heddal stavkyrkje, som er Norges største stavkirke. Gårdsdyr og aktiviteter på tunet for barna.

Interiør fra gammel bondestue, Rambergstugo, med dekorerte vegger og tak, hjørneskap, langbord med benk og diverse gjenstander

Pixabay

Interiør fra gammel bondestue, Rambergstugo, med dekorerte vegger og tak, hjørneskap, langbord med benk og diverse gjenstander

Pixabay

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

På Heddal bygdetun er det samlet bygninger fra det gamle bondesamfunnet, helt tilbake til middelalderen. Overveldende er Rambergstugo og "uppstugo" fra 1784 i andre etasje som er rosemalt fra gulv til tak. 400 meter fra bygdetunet ligger Heddal stavkyrkje, som er Norges største stavkirke. Alle bygningene er flyttet til museet fra det nærliggende distriktet. Husenes plassering gir et inntrykk av hvordan en velstående gård kan ha sett ut i dette området for omlag 200 år siden.

Bygdetunet forteller historien om den gamle bondekulturen i området frem til industrialiseringen av Notodden fra slutten av 1800-tallet. På tunet er det høns og andre dyr. På bygdetunet er det aktiviteter for barna. De kan blant annet møte figurene fra Reventyr som vises på NRK Super og Pudding-TV. Flere av kulissene er hentet fra tunet.

Museet forteller også historien om hva som gjorde de strie heddalsbøndene så forskjellig fra de andre bondesamfunnene i Telemark

Barn kr 30, voksen kr 50, familie kr 150

Billetter kjøpes i kiosken på tunet

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

I 2023 er tunet ubemannet bortsett fra enkelte dager med arrangementer. Disse annonseres på aktivitetens hjemmeside

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Heddal bygdetun

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.