Gol Motor og Fritidspark

Fritidsparken har 3 baner for ATV og motorsykkel. Minikrossbanen er for barn på henholdsvis ned til 6, 8 og 10 år på ATV eller motorsykkel. Barn fra 12 år kan kjøre ATV på stor bane, mens ungdom fra 14 år kan kjøre de største ATV'ene og 250 ccm motorsykkel. I området rundt banene er det lekeplass med trampoliner og volleyballbane, lavoleir med grillplass, samt kiosk.

Gol motor og fritidspark tilbyr 1,5 timers snøscootersafari om vinteren. Forhåndsbestilling og minimum to scootere.

Arrangementer hos Gol Motor og Fritidspark

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.