Friluftsfyret Kvassheim

Friluftsfyret Kvassheim ligger værhardt til, og allikevel er det et utrolig fugleliv her – året rundt. I det gamle fyret er det flere utstillinger, om fugl og våtmark, om redningshistorien på Jæren og om bosettings-historien i området, fra de tidligste tider og frem til i dag.

Friluftsfyret Kvassheim med rød fyrlykt på toppen av boligen og et sammenbygd nyere tilbygg med panoramavinduer mot havet, alle bygningene hvite

Jarle Vines, CC-BY-SA 3.0

Friluftsfyret Kvassheim med rød fyrlykt på toppen av boligen og et sammenbygd nyere tilbygg med panoramavinduer mot havet, alle bygningene hvite

Jarle Vines, CC-BY-SA 3.0

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Fyret ligger værhardt til, og allikevel er det et utrolig fugleliv her – året rundt. Fyret består av fem bygg med utstillinger i to av dem og varmestue i en tredje, Maskinhuset. Spis nistepakken eller kjøp fra kafeen når den e r åpen.

I Fyrmesterboligen er det en utstilling om Plast i havet i 1. etasje. Der er det også en Eliasbåt de minste kan leke med. Friluftsfyret Kvassheim er en avdeling under Besøkssenter våtmark Jæren og i 2. etasje er det utstillinger om våtmarker, med fugl som hovedtema, og litt informasjon om bosettings-historien i området. I resepsjonen kan man kjøpe en naturkviss (kr 20) knyttet til utstillingen.

Se arrangementer på Besøkssenter våtmark Jærens avdelinger på Kvassheim, Orre og Mostun (Stavanger).

Man kan gå videre opp i fyrlykta og få en flott utsikt over området!

I Ingermanlandbygget kan man se giggen (lettbåt/robåt) fra, og lese historien om, det store tre-mastede russiske linjeskipet "Ingermanland" som sank i en storm utenfor Varhaug på Jæren i 1842. Målt på menneskeliv er det ett av de største forlisene på Sørlandskysten, av besetningen på 892 omkom nesten 390. Giggen drev i land på Eigerøy ved Egersund med 10 overlevende.

Våtmarkene på Jæren, langs kysten fra Tungenes nord for Stavanger til Ogna nordvest for Egersund, er blant de aller viktigste områdene for fugl i Norge. I alt har 23 innsjøer, myrer og gruntvannsområder på strekningen Ramsar-status, det vil si vernet. Kvassheim ligger helt syd i Jæren våtmarksystem, som er betegnelsen for de vernede områdene.

De som har lyst til å lære mer om fugler kan låne en fuglesekk på friluftsfyret i åpningstiden, og gå på oppdagelsesjakt etter fugler i området rundt. Sekken inneholder fem forskjellige poser med fokus på forskjellige fugletemaer.

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

2/1 - 31/10:
Lørdag og søndag: 11:00-16:00

Åpnet på helligdager, i påskeferien og høstferien

Sommeråpent 25/6 - 18/8:
Tirsdag til søndag: 11:00-16:00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer Friluftsfyret Kvassheim

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.