Friluftsfyret Kvassheim

Friluftsfyret Kvassheim ligger værhardt til, og allikevel er det et utrolig fugleliv her – året rundt. I det gamle fyret er det flere utstillinger, om fugl og våtmark, om redningshistorien på Jæren og om bosettings-historien i området, fra de tidligste tider og frem til i dag.

Fugl- og våtmark utstillingen består av en rekke informasjonsplakater, et naturfotogalleri, film, lyddusj og teleskop rettet mot fuglelivet i bukta utenfor. Utstillingen om redningshistorien viser bilder fra forlis, utstyr som ble brukt på de gamle redningsstasjonene, og en film om utviklingen av Redningsselskapets fartøyer, fra seilbåter til dagens hurtiggående redningsskøyter. I utstillingen "Frå steinalder til nåtid" får man innblikk i bosettings-historien i området, som går tilbake 2-3000 år før vår tid. Det er funnet spor av flere gravhauger rundt og nord for fyret.

I resepsjonen i 1.etasje kan man kjøpe naturkvissen «Myrsnipa Myrtel spør - du svarer» (kr 20). Alle spørsmålene er knyttet til utstillingen i 2.etasje, og alle som leverer svarene tilbake i resepsjonen får en kjekk, liten premie.

Fra Besøksenter våtmark Jærens (BVJ) hjemmeside: "Fyret ble satt i drift i 1912, og det var bemannet og i drift helt fram til 1990. I dag er det et flott turmål, og det er Jæren Friluftsråd som drifter fyret i dag. Stranda på Kvassheim er en del av en to mil lang rullesteinstrand, trolig en av de lengste i Europa. Langs stranda ligger Kvassheimsbukta, en viktig rasteplass for fugler på trekk. I buktas store tarevoller finner de mat og hvile på vei til eller fra overvintringsområdene. Dette er et så viktig våtmarksområde at det har fått status som et Ramsar-område."

Arrangementer hos Friluftsfyret Kvassheim

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.