Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA

Besøkssenteret består av en utstilling plassert på et uteområde like ved Hjerkinn stasjon, og en liten bygning, viewpoint SNØHETTA, som ligger ca 1,5 km fra utstillingen i luftlinje. Uteområdet viser forskjellige rekonstruerte fangstinnretninger som ble brukt for å fange villrein. Det er også utstilt et sælehus, en kopi av hus som ble bygd for å gi ly til reisende over Dovrefjell til fots eller på hest. Det er guidede turer om sommeren og kurs i skyting med pil og bue.

I viewpoint SNØHETTA ser man en utstoppet rein og et reinsdyrskjelett. Utstillingen gir et innblikk i villreinens historie og hva slags utfordringer reinen møter på i dag. Utkikkshytta er formet som en stor kasse med glass fra gulv til tak langs hele vestsiden, med flott naturlandskap og fjellet Snøhetta i horisonten. Det er også en peis og sitteområder Fra parkeringsplassen er det ca 1,5 km å gå, på en godt opparbeidet grussti. Det er en fin familieutflukt selv med forholdsvis små barn. Man beveger seg i et landskapsvernområde og sykling er derfor forbudt.

Hensikten med besøkssenteret er å gi informasjon om reinen som var og den som er, og sørge for at alle som vil opp i fjellet følger den samme stien og går til det samme punktet for å studere omgivelsene. Området rundt fjellet Snøhetta er populært, men også et viktig beiteområde for villreinen, spesielt vinterstid. Derfor er utkikkshytta stengt om vinteren. På grunn av områdets sårbarhet henstilles det til at man ikke går utenfor grusstien.

Arrangementer hos Besøkssenter villrein og viewpoint SNØHETTA

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.