Ballangen Museum

Museet holder til i den gamle hovedbygningen til Bjørkaasen Gruber, hjørnesteinsbedriften i Ballangen gjennom nesten 50 år på 1900-tallet. Utstillingen omfatter en unik samling gjenstander fra den omfattende gruvevirksomheten. Museet viser også gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv. Kulturløype med informasjonskilt på 3,5 kilometer, start ved museet.

Musuemsbygningen ble oppført i 1919, som administrasjonsbygning for gruveselskapet, Bjørkaasen Gruber. Besøkende får se direktørkontoret, gjenstander og foto fra selve gruvedriften, tegnekontoret, og en mineralsamling med mange av de vanlige mineralene som finnes i nærområdet i Ballangen. Det er utstilling i alle tre etasjer.

Betydningen av gruvedriften for et lite sted som Ballangen illustreres ved at ca 450 personer var sysselsatt i anleggsperioden for gruven, og 250-350 ansatte i driftsperioden. Det var i hovedsak svovelkis, og en liten del kopper og sink, som ble tatt ut helt ned til ca. 420 meter under bakkenivå. Produksjonen toppet i slutten av 1930 årene. I 1964 var det slutt.

Det er rike muligheter for "oppdagelser" med bil og til fots til spor etter ulike typer gruvedrift som har vært drevet i et større geografisk område omkring Ballangen helt tilbake fra 1673. Sinklia var en gruve som ikke var drivverdig, men der man kan gå inn i stollen som ble gravet, og få et inntrykk av fysisk hardt arbeide og vanskelige forhold.

Arrangementer hos Ballangen Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.