Ballangen Museum

Se gjenstander og fotografier fra den omfattende gruvevirksomheten i Ballangen siden 1600-tallet. Museet viser også gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv. Museumsbygningen er i seg selv en severdighet. Kulturløype med informasjonskilt på 3,5 kilometer, start ved museet

Musuemsbygningen ble oppført i 1919, som administrasjonsbygning for gruveselskapet, Bjørkaasen Gruber. Besøkende får se direktørkontoret, gjenstander og foto fra selve gruvedriften, tegnekontoret, og en mineralsamling med mange av de vanlige mineralene som finnes i nærområdet i Ballangen. Det er utstilling i alle tre etasjer
Om sommeren knytter museet en rebus til kulturløypa. Les informasjonsskiltene, svar på et spørsmål ved hver post og få rebussvaret! Svaret sendes til Museumnord på e-post, og så trekkes premievinnerne i august!
Det er rike muligheter for "oppdagelser" med bil og til fots til spor etter ulike typer gruvedrift som har vært drevet i et større geografisk område omkring Ballangen helt tilbake fra 1673. Sinklia var en gruve som ikke var drivverdig, men der man kan gå inn i stollen som ble gravet, og få et inntrykk av fysisk hardt arbeide og vanskelige forhold
Den mest omfattende gruvevirksomheten var ved Bjørkaasen Gruber AS, der man startet undersøkelsesdrift i 1911. Gruveselskapet ble stiftet i 1913, og driften varte fram til 1964. I anleggsperioden sysselsatte selskapet ca. 450 personer. I driftsperioden lå sysselsettinga på ca 250-350 ansatte. Det var i hovedsak svovelkis, og en liten del kopper og sink, som ble tatt ut helt ned til ca. 420 meter under bakkenivå. Produksjonen toppet i slutten av 1930 årene

Arrangementer hos Ballangen Museum

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.