6 minutter lesing

Vaksinasjon av barn og unge 12-17 år mot Covid-19, ja eller nei?

Publisert
28/3/2024

En studie fra Israel, publisert medio mai, viser en klar sammenheng mellom nedgangen i nye smittetilfeller i hver aldersgruppe (ned til 16 år) og vaksinedekningen i aldersgruppen. Funnene indikerer at høy vaksinedekning er langt mer effektiv for å stoppe spredningen av viruset enn en nedstengning av samfunnet. Det understøttes av at smittenivået har holdt seg lavt siden Israel åpnet opp for tilnærmet normal aktivitet den 7. mars. 
De første indikasjoner fra vaksineringen i Oslo tyder på det samme. Regjeringen besluttet å skjevfordele vaksiner til et antall kommune rpå Østlandet. I Oslo valgte byrådet å prioritere ekstra vaksiner til seks bydeler, som har hatt langt flere innleggelser, og høyere smittetall, enn resten av byen. Det har høyst sannsynlig vært medvirkende årsak til at innleggelser og smittetall for disse bydelene har falt til nivået for resten av hovedstaden. 
**Høy vaksinedekning ser derfor ut til å være det eneste middelet som kan bringe samfunnene tilbake til normal aktivitet. **
Hva er så høy vaksinedekning? Og er det nødvendig å vaksinere barn og unge under 18 år?
Flokkimmunitet, dvs. så høy vaksinedekning at viruset hos en smittet får "problemer" med å finne en ikke-vaksinert person det kan overføre seg til, antas oppnådd når minst 60% av befolkningen er vaksinert. På bakgrunn av erfaringene fra Israel har spørsmålet vært reist i Norge om vi kan åpne samfunnet uten å vaksinere barn og ungdom under 18 år. Til det sier assisterende helsedirektør Espen R Nakstad i et intervju med NRK: "Det ser ut som man i flere land klarer å bekjempe dette viruset uten å vaksinere ungdommer. Om det likevel blir nødvendig å gjøre det, er en vurdering vi må gjøre etter hvert, men effekten av disse vaksinene – både på å bli syk, på å være smitteførende, og på å bli smittet, ser ut til å være veldig god."
EU godkjente ultimo mai Pfizer/BioNTech (i det følgende kun Pfizer) vaksinen for bruk på barn ned til 12 år. Pfizer-vaksinen er fra før godkjent for bruk på personer fra 16 år, mens andre vaksiner er godkjent for personer fra 18 år. USA og Kanada har begge tidligere godkjent Pfizer vaksinen for bruk på barn ned til 12 år under en såkalt nødgodkjenning. Ovennevnte studie fra Israel stiller spørsmålstegn ved om flokkimmunitet kan oppnås uten å vaksinere en viss andel personer under 16 år, som er den aldersgrensen, i motsetning til 18 år for Norge, som landet har hatt som nedre massevaksinasjon-grense. Etter USAs nødgodkjennelse har Israel besluttet å starte vaksinasjonen av 12 til 15 åringer. 
Det kan imidlertid stilles flere spørsmål til vaksinasjon av barn og unge under 18 år:

  • forholdsmessighet: er vaksinasjon av barn og unge avgjørende for å stoppe spredningen av Covid-19 viruset, eller er det snakk om at det tar noe lenger tid å nå målet hvis barn og unge under f.eks. 16 år ikke vaksineres? Forutsetning: minst 60% av den voksne befolkningen er fullvaksinert
  • aldersgrense: når det på et tidspunkt godkjennes vaksiner til barn under 12 år, helt ned til 1 år, er vi foreldre sikre på at vi ønsker det, selv om myndighetene sier at det ikke er forbundet med risiko? 
  • etisk vurdering: tilgangen på Pfizer vaksinen begrenses av produksjons- og distribusjonskapasiteten, og den er dyr. Norge må derfor vurdere om ikke effekten av vaksinedosene, som er beregnet for barn og unge, heller bør gis til bekjempelse av Covid-19 viruset i et annet geografisk omåde / land. Områder / land som ellers ikke har råd, eller prioritet hos produsentene, til å få et stor nok antall doser 
     

Folkehelseinstituttet (FHI) har, som reaksjon på EUs godkjennelse av Pfizer for barn ned til 12 år, uttalt til media at de i første omgang vil vurdere om barn med alvorlig underliggende sykdommer skal vaksineres. I løpet av sommeren vil FHI vurdere om alle barn og unge i alderen 12-17 år skal vaksineres. I så fall først 16-17 år, dernest 12-15 år. Det blir i så fall opp til regjeringen å treffe den endelige beslutningen. Som forhåpentligvis ikke blir en politisk påvirket beslutning siden det da er få uker til Stortingsvalget.
I Tyksland har en stor gruppe leger uttrykt skepsis til vaksinasjon av barn ned til 12 år i forbindelse med EUs godkjennelse. Begrunnelsen er at testmaterialet er for lite (Pfizer har testet vaksinen på ca 1000 ungdommer), og at det ikke er tilstrekkelig kun å tilpasse dosen til en lavere alder. Argumentet er at reaksjonen fra vaksiner på barn og ungdom kan være helt forskjellig fra voksne, uavhengig av dose. Legene mener en beslutning om vaksine av barn ned til 12 år må avvente flere testresultater fra USA og andre land etter hvert som de vaksinerer barn og unge under 16 år. Motargumentet fra andre leger er at flokkimmunitet forutsetter vaksinasjon også av 12-17 åringer, og at risikoen for målgruppen er liten, selv med et testgrunnlag som er vesentlig mindre enn det som normalt kreves. 
Vi i BarnasNorge.no tror én ting er helt sikkert, og det er at desto lenger ned i alder som vaksinasjonsprogrammet går, desto mer vil vi foreldre bli engasjert i spørsmålet bør - bør ikke? Langt de fleste av oss har lyttet til, og fullt, anbefalingene fra regjeringen, FHI m. fl. når det gjelder vaksiner for voksne fra 18 år. Annerledes blir det når anbefalingen gjelder barna våre, og myndigheter, leger, helsepersonell, aksjonsgrupper, sammen med nyheter fra vaksinasjon av barn i andre land, kommer med argumenter for og imot. 
Slaget om masseimunitet i Norge, som det da også vil være tilfellet i andre land, kan komme til å stå om aldersgruppen 12-17 år. Det vil myndighetene beslutte i løpet av sommeren. Blir beslutningen en generell vaksinasjon av målgruppen, vil oppslutningen sannsynligvis bli lavere enn den har vært for voksne fra 18 år. Ene og alene fordi det nå gjelder barna våre, og rasjonelle står mot følelsesmessige argumenter. Debattnivået kan forventes å bli vesentlig høyere mellom faglige og ikke faglige aktører, og i motsetning til den generelle aksepten av vaksinasjonsprogrammet for voksne over 18 år, nå med myndighetsanbefalingene på sidelinjen.  
 
Kilder:
Koronavaksinasjon - statistikk - FHI
Vaksinering i Norge - oversikt - VG
Regjeringens målsetning er at alle over 18 år skal få tilbud om vaksine før sommeren, selv om stopp i AstraZeneca vaksinen inntil videre, og usikkerhet om Janssen-vaksinen (Johnson & Johnson), kan skape forsinkelser. Pt er det kun vaksinene Pfizer og Moderna som tilbys i Norge. En femte vaksine, Novavax, forventes i juni. 
The Lancet: Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data
Studiet er basert på observasjoner i perioden 24. januar - 3. april 2021. Pr 3. april var 72% av befolkningen fra 16 år, og 90% over 65 år, fullvaksinerte, dvs. de har fått to vaksinedoser. Studiet er utført på oppdrag av helsedepartementet i Israel, og i samarbeid med Pfizer. Sistnevnte har sørget for nok vaksiner til hele befolkningen, mot at Israel kun benytter Pfizer/BioNTech (i det følgende kun Pfizer) vaksinen, og at dataene fra vaksinasjonsprogrammet ville bli publisert for å dokumentere effekten av vaksinen.