2 minutter lesing

Samenes nasjonaldag tirsdag 6. februar - HURRA!

Publisert
12/4/2024

6. februar er siden 1993 felles nasjonaldag for samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Dagen er en markering av det samiske fellesskapet, og den samiske kulturen, på tvers av landegrenser. Derfor kalles dagen også Samefolkets dag og Samisk folkedag.

Gyldendals portal Salaby Skole har samlet masse spennende kunnskap og historier om samefolket og samefolkets dag, inndelt i barn 1. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. Helt gratis! Sjekk ut portalen Samefolkets dag. Portalen er et oppkomme av fakta, historier, eventyr, musikk, lek, og oppgaver, nærmest en uuttømmelig kilde til kunnskap om emnet!

For eksempel:

  • tre av 11 samiske språk er fortsatt utbredt i Norge, vet du hva de heter?
  • hva er Sametingets oppgave?
  • vet du forskjellen på nordsamer, flyttsamer, sjøsamer, lulesamer og sørsamer?
  • hva er karakteristisk for samisk tro?
  • hvorfor er noen steiner hellige for samene?
  • samiske drakter (kofte): brukes de til hverdag eller kun til spesielle anledninger?
  • vet du hvor i Norge det bor flest samer (det er ikke i Finnmark ...)?

En visuell og artig animasjonsfilm om 6. februar, utgitt av Sametinget, og beregnet på små som store, kan dere se her. Barna kan også markere dagen med å lage en "ruvden", en samisk rundflette, som denne videoen viser. Den lages av garn og er fin å ha rundt håndleddet. 

For samene var hele nordområdet ett grenseløst område hvor de kunne ferdes fritt. På 1800-tallet ble nordområdene mer interessante, det oppsto konflikter, og det ble etablert landegrenser også der. Det medførte restriksjoner på grensekryssing og reinbeiter. Samene var ikke lenger - ett - grenseløst folk, men nordmenn, svensker, finner eller russere.

Samefolkets dag har vært offisiell flaggdag i Norge siden 2003, og det flagges på alle offentlige bygninger. Flagget med sol- og månesymbolet er felles for alle samer. Det har de tradisjonelle samiske fargene rødt, grønt, gult og blått. Det kan dere også lese mer om på Salaby Skole!

Samisk kultur og historie er fasinerende og spennende! Dessuten, i en tid med fokus på miljø- og klimautfordringene bringer samefolket med seg et tankegods og syn på naturen som vi alle bør tenke litt over – og lære noe av!

Gratulerer med dagen!