2 minutter lesing

Samefolkets dag mandag den 6. februar - lær mer og stem i med et stort HURRA!

Publisert
21/3/2024

6. februar er en felles nasjonaldag for samer i Norge, Finland, Sverige og Russland siden 1993. Nasjonaldagen er en markering av det samiske fellesskapet, og den samiske kulturen, på tvers av landegrenser. Derfor kalles dagen også Samefolkets dag og Samisk folkedag.

Dagen er en av BarnasNorge.no’s favorittdager! Vi har en samisk kulturarv i Norge som er alt for lite kjent blant alt for mange. Det øvrige Norge har en stor del av skylden, med en nasjonal undertrykkelse av samisk språk og kultur helt til slutten av 1900-tallet. Hermed en oppfordring til foreldre uten samisk bakgrunn om å være nysgjerrige, og søke mer kunnskap om samisk historie og kultur, sammen med barn og barnebarn!

Gyldendals portal Salaby Skole har samlet masse spennende kunnskap og historier om samefolket og samefolkets dag, inndelt i barn 1. – 4. trinn og 5. – 7. trinn. Helt gratis! Sjekk ut portalen Samefolkets dag. Når dere inne på et av trinnnivåene så husk å bla nedover, det er mye mer enn det dere ser! Portalen er et oppkomme av fakta, historier, eventyr, musikk, lek, og oppgaver, nærmest en uuttømmelig kilde til kunnskap om emnet!

For eksempel:

  • tre av 11 samiske språk er fortsatt utbredt i Norge, vet du hva de heter?
  • hva er Sametingets oppgave?
  • vet du forskjellen på nordsamer, flyttsamer, sjøsamer, lulesamer og sørsamer?
  • hva er karakteristisk for samisk tro?
  • hvorfor er noen steiner hellige for samene?
  • samiske drakter (kofte): brukes de til hverdag eller kun til spesielle anledninger?
  • vet du hvor i Norge det bor flest samer (det er ikke i Finnmark ...)?

En visuell og artig animasjonsfilm om 6. februar, utgitt av Sametinget, og beregnet på små som store, kan dere se her. Barna kan også markere dagen med å lage en "ruvden", en samisk rundflette, som denne videoen viser. Den lages av garn og er fin å ha rundt håndleddet. 

For samene var hele nordområdet ett stort grenseløst område hvor de kunne ferdes fritt. På 1800-tallet ble nordområdene mer interessante, det oppsto enkelte konflikter, og det ble etablert landegrenser også der. Det medførte restriksjoner på grensekryssing og reinbeiter. Samene var ikke lenger - ett - grenseløst folk, men nordmenn, svensker, finner eller russere.

Samefolkets dag er også en oppreisning for den urett som er begått mot den samiske urbefolkningen. Dagen har vært offisiell flaggdag i Norge siden 2003, og det flagges på alle offentlige bygninger. Flagget med sol- og månesymbolet er felles for alle samer, og består av de tradisjonelle samiske fargene rødt, grønt, gult og blått. Det kan dere lese mer om på Gyldendals portal!

Samisk kultur og historie er fasinerende og spennende! Dessuten, i en tid med fokus på miljø- og klimautfordringene bringer samefolket med seg et tankegods og syn på naturen som vi alle bør tenke litt over – og lære noe av!

Gratulerer med dagen!