2 minutter lesing

Foreldrekrangling - tyngre for barna enn vi tror

Publisert
5/5/2024

En studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) konkluderer at mange foreldre undervurderer barnas reaksjon på foreldrekonflikter. Foreldrene legger ikke tilstrekkelig merke til barnas reaksjonsnivå. Årsaken kan være at foreldrene er for opptatt med seg selv til å se det, eller at barna skjuler reaksjonen. 
Uavhengig av studien vet vi som foreldre at barn fra de er ganske små er gode til fornemme en stemning, få med seg essensen i det som blir sagt, selv om de tilsynelatende ikke lytter, og balansere kjærligheten mellom begge forteldrene. Krangling mellom foreldrene berører alle disse områdene, og er en følelsesmessig belastning for barnet - desto mere krangelen gjelder dem selv. 
Studien har undersøkt tre forskjellige reaksjonstyper barn kan ha når foreldrene krangler:

  • emosjonelle reaksjoner: barnet føler seg trist, sint eller redd
  • involveringsreaksjoner: barnet forsøker å trøste eller løse problemene for foreldrene sine
  • unngåelsesreaksjoner: barnet er veldig stille eller forsøker å komme vekk fra foreldrene
    Studien ble utført blant nesten 400 norske 11-åringer som bodde sammen med begge foreldrene. Mor, far og barn fikk hvert sitt skjema med forskjellige spørsmål. Foreldrenes spørsmål var relatert til hvordan foreldrene trodde barnet reagerte på krangling, og barnas spørsmål om hvordan de faktisk reagerer på kranglingen. Konfliktnivået blant foreldrene varierte fra sjeldent til ofte, og i varierende grad.
    Når svarene ble sammenlignet viste det seg at foreldre og barn oppfattet kranglingens innvirkning på barnet mere likt hos dem som kranglet mye, enn i familier med mindre foreldrekrangling. I sistnevnte familier tok barna seg nær av kranglingen uten at alle foreldrene fikk det med seg. Forklaringen kan være at foreldre som krangler ofte selv føler at det ikke er bra for barnet, mens foreldre som krangler lite ikke føler det som store konflikter, og undervuderer innvirkningen på barnet.
    Alle vi foreldre krangler fra tid til annen, det kan det være mange årsaker til. De fleste krangler anser vi som "bagateller". Kanskje ikke barna gjør det? De vil jo bare at mor og far skal være gode venner, og kan ikke vurdere graden av konfliktnivå. Derfor er det viktig at vi foreldre regelmessig snakker med barna om hvordan de har det når mor og far krangler. Barna fortjener ikke at våre konflikter også blir deres.