2 minutter lesing

Barna vil ikke ha søppelet fra voksne!

Publisert
21/3/2024

Det selges ca 6,5 trilliarder sigaretter på verdensbasis hvert år. Det blir ca 18 milliarder sigaretter – hver dag. Ikke alle med filter, men svært mange. Trilliarder filtre i løpet av et år, milliarder hver dag. Det skjønnes at ca 2/3 av dem ender i naturen. Filtrene er laget av trebaserte plastikkfibre og blir ikke borte med den første generasjonen. Først risikerer filtrene å avgi nikotin og tjære til undergrunnen eller grunnvannet, før de oppløser seg til mikroplastikk-forurensning, som lett ender i vannløp og i havet. Å gjemme sneipen i sanden på stranden løser ikke noe problem, men skaper et.
Rusken, som har plukket søppel i Oslo i over 40 år, skjønner at det kommer ca 2 tonn søppel på avveie hver dag. Dvs. der det ikke hører hjemme, som på gata, i parken, på veiene, i elva, i havet, og i naturen i øvrig. Hold Norge Rent ble i 2019 bedt om å se på hva slags avfall som kastes, og valgte søppel fra 16 forskjellige lokaliteter over hele byen. Målt på antall enheter av det som ble innsamlet utgjorde sigarettsneiper 43%, snus (særnordisk forsøplingsproblem!) 21%, plastbiter 2,5 – 50 cm 8%, godteri- og snacksemballasje i plast 4%, og annen plast 3%. Deretter følger papirbiter, annen metall, korker og lokk, engangsbestikk og andre materialer. Denne topp 10 listen utgjør 87% av alle funnene i kartleggingen.
Som Julia (10) skriver i Barnas søppelvettregler: «Bruk lommene dine! Hvis man har søppel, så må man ikke kaste det på gata, men man kan legge det i lomma til man kommer til en søppelbøtte». Husk det, barn er kloke!
I mars i år gjennomførte den engelske statskanalen BBC en spørreundersøkelse blant 2000 8-16 åringer om deres syn på klima og forurensning, hvordan det påvirker dem, og om vi alle gjør nok for å reversere utviklingen. Svar på 13 spørsmål (engelsk) og se hvor du ligger i «bekymringsgrad» i forhold til barna. Du finner spørsmålene her, rull litt nedover siden som åpnes.
Koronaviruset har vist at vi kan endre adferd, hvis vi må. «Nasjonal dugnad» er blitt et begrep. Kanskje Miljøet skulle få et eget Folkehelseinstitutt, som forteller oss hvordan vi kan gjøre en nasjonal dugnad for miljøet også? Eller, kanskje det holder med å spørre barna ….? Til syvende og sist er det som gjelder at vi alle tenker oss om, som barna enkelt og jordnært formulerer det i sine 7 søppelvettregler. Rett og slett å «bruke hue»!
Hold Norge Rent:
Barnas søppelvettregler
Topp 10 søppelfunn i Oslo