1 minutter lesing

Bærekraft - bredside mot barn og unge

Publisert
19/4/2024

Bærekraft er ikke et nytt begrep, men FNs bærekraftsmål fra 2015 manifesterte betydningen av ordet i miljøsammenheng. Det 12te bærekraftsmålet er bærekraftig forbruk og produksjon, og en av måtene det skal nås på er at hver enkelt av oss endrer livsstil. Målet er en bærekraftig livsstil, så vel som enkeltpersoner som samfunn.

Hva gjør vi i Norge for å påvirke livsstilen i bærekraftig retning?

Noen initiativer er helt på grasrotnivå, som byttemarkeder, først og fremst klesbyttemarkeder, som vi har skrevet om tidligere, og institusjonaliserte og offentlige initiativer, de siste fra kommunalt til statlig nivå.

Bærekraftslaben på Bergen hovedbibliotek, som åpnet 12. november, skal formidle kunnskap og ferdighet om bærekraftsmålene til innbyggerne. https://bergenbibliotek.no/arrangement/apning-av-baerekraftslaben

https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/baerekraftslaben-samarbeid-skaping-og-kunnskapsformidling-for-fremtiden/

Risør videregående skole (Risør vgs) fikk i 2020 1,9 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utvikle og teste konseptet BærekraftLAB. Det går ut på å endre undervisning til å integrere FNs bærekraftsmål. Metoden går ut på at alle prosesser går gjennom fire trinn: forstå, definere, skap og handle. Utviklingen foregår i samarbeide med UiA (Universitetet i Agder) og FN-sambandet. Når metoden er utprøvet og implementert på skolen skal erfaringen deles med andre skoler i Agder fylke, og samlet sett inngå som et element i Regionplan Agder 2030 som har bærekraft i fokus.

Mastercard har åpnet en bærekraftslab i Stockholm som er et globalt senter for forskning og utvikling av digitale produkter og tjenester på bærekraftsområdet. https://www.mastercard.no/no-no/vision/vart-ansvar/for-en-barekraftig-fremtid/barekraftslab.html

Bodø kommune skal sette lokalt bærekraftsarbeid i system og skal etablere en bærekraftslab, https://nybybodo.no/smart-bodo/siste-artikler-om-smart-bodo/to-millioner-til-etablering-av-barekraftslab

Miljø, klima, bærekraft - mange begreper et interaktivt kart som viser de fem store plastopphopningene i verdenshavene. Det største er "Great Pacific Garbage Patch" i Stillehavet, mellom USA vestkyst og Hawaii, og dekker et område tre ganger så stort som Frankrike.

https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/