Vest-Telemark Museum Eidsborg og Kanalparken

Vest-Telemark Museum Eidsborg består av et moderne museumsbygg med faste og temporære utstillinger, et friluftsmuseum og Eidsborg stavkirke. Kanalparken er en 105 meter lang kopi av Telemarkskanalen med sluser som barna kan leke med båter i. Veldig populært. Parken har flere barneaktiviteter.

Bonde bak hest og plog pløyer marken med bygninger på friluftsmuseet i bakgrunnen

Vest-Telemark Museum Eidsborg

 Barn som leker ved slusene i mini-vannkanalen på Eidsborg

Vest-Telemark Museum Eidsborg

 Utstillingsbygningene på Eidsborg med vannet foran

Vest-Telemark Museum Eidsborg

Bonde bak hest og plog pløyer marken med bygninger på friluftsmuseet i bakgrunnen

Vest-Telemark Museum Eidsborg

Det er ingen aktive kampanjer for denne aktiviteten.

Anlegget består av et moderne museumsbygg med faste og temporære utstillinger, et friluftsmuseum med over 30 hus og Norges eldste ikke-kirkelige trebygning, fra 1167, og Eidsborg stavkirke, som kan tidfestes tilbake til 1200-tallet. Kanalparken er en 105 meter lang kopi av Telemarkskanalen med sluser, som barna kan leke med båter i. Kafé og museumsbutikk.

Se arrangementskalenderen for Vest-Telemark Museum Eidsborg og Kanalparken.

Kanalparken og kopien av Telemarkskanalen er hovedattraksjonen i aktivitetsparken for barnefamilier på Eidsborg. Her kan barna leke seg inn i historien og sluse brynestein, tømmer og turistbåter fra Dalen til Skien og tilbake. Man kan leie modellbåt på museet, eller ta med sin egen (ikke fjernstyrt). Museumsbutikken selger båtbyggesett. Andre aktiviteter for barn er lafting, pil og bue, spikking, farging av garn, spinning mm. Lekeinstallasjoner er en stor båt, Dalen Hotell i miniatyr, og en kraftstasjon som kan produsere strøm. Det er også en husmannsplass med flere bygninger, og en smie.

Utstillingene i museet fokuserer på Vest-Telemarks kulturhistorie og folkekunst. Det er faste utstillinger om rosemaling, kniver - kanskje Norges fineste knivutstilling -, og bygdekultur. Videre blir historien om den unike brynesteinen fortalt; allerede fra tidlig vikingtid var det eksport av brynestein fra bruddene i Eidsborg. Hovedferdselsåren var vannveien til Skien, og derfra med skip ut i Europa. Brynestein var datidens viktigste eksportartikkel og var med til å bygge opp kystbyene. Det er et fint turområde rundt museet, og rundt i terrenget kan man finne mange rester etter brynesteinsbrudd.

Historien om Tokkeanlegget, som er en viktig del av norsk krafthistorie, formidles i en egen utstilling, i tillegg til i Statkrafts visingssenter. Visningssenteret er et museum i museet, og forteller om utbyggingen av vannløpene i Vinje og Tokke i 1950-årene, som på mange måter brakte den moderne velferdsutviklingen til Vest-Telemark. Visningssenteret inneholder også en multimedia-presentasjon om Statkraft før, nå, og i fremtiden. I et temporært utstillingsrom på 150 m2 settes det opp flere utstillinger i løpet av året, hovedsakelig relatert til kunst, kulturuttrykk og mer spesielle utstillinger.

Barn under 6 år gratis, barn (6-15 år) kr 65, voksen kr 130, familie (2 voksne + 2 barn) kr 340. Salg av årskort som gir inngang til alle Vest-Telemark Museums 11 museer

Aktivitetsparken og omvisning i Eidsborg stavkirke er inkludert i inngangsbilletten

Det er ikke oppgitt prisinformasjon for denne aktiviteten.
Denne aktiviteten er Gratis

Utstillinger og friluftsmuseum:
1/5 - 15/9: alle dager kl 10.00-17.00

Aktivitetsparken, inkludert mini-Telemarkskanalen: 15/6 - 15/8, alle dager kl 10.00-16.00

Faste omvisninger i Eidsborg stavkirke: 15/6 - 15/8, alle dager kl 11.00, 13.00 og 15.00

Det er ikke oppgitt åpningstider for denne aktiviteten.

Arrangementer på Vest-Telemark Museum Eidsborg og Kanalparken

Det er ingen kommende arrangementer for denne aktiviteten.