Vest-Telemark Museum Eidsborg og Kanalparken

Anlegget består av et moderne museumsbygg med faste og temporære utstillinger, et friluftsmuseum med over 30 hus og Norges eldste ikke-kirkelige trebygning, fra 1167, og Eidsborg stavkirke, som kan tidfestes tilbake til 1200-tallet. Kanalparken er en 105 meter lang kopi av Telemarkskanalen med sluser, som barna kan leke med båter i. Kafé og museumsbutikk.

Se arrangementskalenderen for Vest-Telemark Museum Eidsborg og Kanalparken.

Kanalparken og kopien av Telemarkskanalen er hovedattraksjonen i aktivitetsparken for barnefamilier på Eidsborg. Her kan barna leke seg inn i historien og sluse brynestein, tømmer og turistbåter fra Dalen til Skien og tilbake. Man kan leie modellbåt på museet, eller ta med sin egen (ikke fjernstyrt). Museumsbutikken selger båtbyggesett. Andre aktiviteter for barn er lafting, pil og bue, spikking, farging av garn, spinning mm. Lekeinstallasjoner er en stor båt, Dalen Hotell i miniatyr, og en kraftstasjon som kan produsere strøm. Det er også en husmannsplass med flere bygninger, og en smie.

Utstillingene i museet fokuserer på Vest-Telemarks kulturhistorie og folkekunst. Det er faste utstillinger om rosemaling, kniver - kanskje Norges fineste knivutstilling -, og bygdekultur. Videre blir historien om den unike brynesteinen fortalt; allerede fra tidlig vikingtid var det eksport av brynestein fra bruddene i Eidsborg. Hovedferdselsåren var vannveien til Skien, og derfra med skip ut i Europa. Brynestein var datidens viktigste eksportartikkel og var med til å bygge opp kystbyene. Det er et fint turområde rundt museet, og rundt i terrenget kan man finne mange rester etter brynesteinsbrudd.

Historien om Tokkeanlegget, som er en viktig del av norsk krafthistorie, formidles i en egen utstilling, i tillegg til i Statkrafts visingssenter. Visningssenteret er et museum i museet, og forteller om utbyggingen av vannløpene i Vinje og Tokke i 1950-årene, som på mange måter brakte den moderne velferdsutviklingen til Vest-Telemark. Visningssenteret inneholder også en multimedia-presentasjon om Statkraft før, nå, og i fremtiden. I et temporært utstillingsrom på 150 m2 settes det opp flere utstillinger i løpet av året, hovedsakelig relatert til kunst, kulturuttrykk og mer spesielle utstillinger.

Arrangementer hos Vest-Telemark Museum Eidsborg og Kanalparken

Denne aktiviteten har ingen kommende arrangementer.